Roboten är framtidens kollega i Arcadaprojekt 

Publicerad: 17.06.2020 /

Artificiell intelligens och robotik håller redan på att förändra sättet på vilket vi arbetar. På Arcada startar nu ett nytt projekt kring artificiell intelligens och robotik inom social- och hälsovårdsområdet. 

Projektet med sociala robotar utvecklar förståelsen för och de praktiska implikationerna med robottjänster, och utforskar olika sätt där roboten är involverad i arbetssituationer. Genom projektet planeras och utvecklas också applikationer för utvalda robotplattformar.   

- På Arcada kombinerar vi programmering, analytik, tjänstedesign, hälso- och socialvård för att studenter inom olika branscher ska få lära sig av varandras utmaningar och förstå den helhet roboten som framtidens kollega innebär, säger Henrika Franck, prorektor med ansvar för forskning och innovation på Arcada.

Interaktionen mellan människa och robot observeras i olika situationer i ett simuleringscenter. Robotarna kommer också testas i verkliga situationer med kunder och patienter. 

En målbild för projektet är att skapa ett finlandssvenskt service- och socialrobotkompetenskluster. 

- Med tanke på det svenska språket och den svenska kulturen är projektet relevant, eftersom vi kommer att kunna koda roboten för att ge den olika språk, personlighet, kön och emotionell intensitet. Det här kommer att skapa forskning och verktyg för att säkerställa att det svenska beaktas i framtida digitala lösningar i Finland, säger Franck. 

Arcada har fått 100 000 i extern finansiering av Svenska kulturfonden för projektet. En del av utvecklingen och forskningen görs i samarbete med Experience Lab vid Åbo Akademi i Vasa. 

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Det finns mer än 80 miljoner personer med nedsatt funktionsförmåga i EU. Att förbättra tillgängligheten till tjänster och miljöer är ett av de viktigaste områdena att förändra om vi vill säkerställa goda levnadsförhållanden för nuvarande och framtida generationer.

Kategori: Blogg

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

I det första DIGIMANU projektet utredde vi utvecklingsmöjligheterna av Arcadas ingenjörsutrymmen. Vi skapade 360° bilder av produktionslabbet och kemilabbet som kunde ”besökas” med hjälp av VR-glasögon, mobiltelefon eller datorns webbläsare.

Kategori: Blogg

Känn igen och motverka fake news

Känn igen och motverka fake news

Under Donald Trumps tid som president i USA populariserades begreppet ”fake news”, dvs falska nyheter. Trump själv använde ofta begreppet ”falska nyheter” för att förringa sådan information som var ofördelaktig för honom själv.

Kategori: Blogg