Arcadas värmeförlustmätare vann internationell tävling om U-värdesmätning

Publicerad: 08.12.2015 /

Yrkeshögskolan Arcadas och Salfords Universitets gemensamma bidrag gällande mätning av U-värdet i fasta väggkonstruktioner har utsetts till vinnare i tävlingen som ordnades av The Building Research Establishment (BRE) i Storbritannien. U-värdet beskriver hur väl ett fönster, eller någon annan del av byggnaden, isolerar mot värmeförluster. Ju lägre U-värde desto bättre isolering.

Enligt EU:s vägkarta för resurseffektivitet ska utsläppen av växthusgaser minskas under de kommande 35 åren med 80 procent jämfört med nivåerna år 1990. Det ställer enorma krav på att vi minskar vår energiförbrukning. I Finland står boende och fastigheter för över en tredjedel av utsläppen. Arcadas patenterade värmeförlustmätare kan spela en avgörande roll i strävan efter att nå målsättningarna, eftersom den möjliggör kostnadseffektiv värmeförlustmätning. På basis av mätningarna kan saneringsåtgärderna som förbättrar isoleringen riktas till de ställen av en byggnad som ger det bästa resultatet. 

BRE:s tävling efterfrågade sådana lösningar som möjliggör tillräckligt noggranna, snabba och kostnadseffektiva U-värdesmätningar (fel ±10 %, max 60 min/mätning och helhetskostnadseffektivitet). Tävlingen är en del i BRE:s omfattande forskningshelhet som görs för det lokala ministeriet (the Department of energy and climate change).  Behovet av ett mätningsverktyg är mycket stort i Storbritannien, där det finns över 7 miljoner fastigheter som är i behov av sanering. Med hjälp av verktyget kan behovet av tilläggsisolering planeras kostnadseffektivt.

Prefekt Mikael Paronen vid Institutionen för energi- och materialteknik vid Arcada är en av de två forskare vid högskolan som står bakom innovationen. Paronen har utvecklat servicekonceptet som baserar sig på värmeförlustmätaren. Hans syn på tävlingens betydelse är klar. 
– Första plats i tävlingen är ett betydelsefullt erkännande för hur väl verktyget är anpassat för marknaden och visar på ett konkret behov. Tävlingens pris, som består av krävande och oberoende valideringstester, är en viktig och naturlig del i kommersialiseringen och öppnar dörrarna för verktyget på den Europeiska marknaden. Behovet av verktyget syns omedelbart i BRE:s tidigare publicerade resultat gällande hur väl beräknade U-värden stämmer överens med faktiska mätresultat. Det finns ingen korrelation och därför är den energibesparing som fås med hjälp av tilläggsisolering fullständigt slumpmässig såvida beslut fattas på basis av beräknade värden.

Tävlingens officiella pressmeddelande:
http://www.bre.co.uk/news/BRE-announces-competitionwinning-tool-that-rapidly-measures-solid-wall-heat-losses---1126.html Extern länk

ARCADA KOMMUNIKATION

Tilläggsinformation, vänligen kontakta:

FD, docent och prefekt Mikael Paronen vid institutionen för energi- och materialteknik vid Arcada, E-post: mikael.paronen@arcada.fi, tfn 041 44 32 109