Hygieniahoitajan täydennyskoulutus

Fortbildning / Social- och hälsovård

Käsipesu

Denna fortbildning erbjuder hygienskötare möjlighet att avancera till sjukhushygienexperter med förmåga till multiprofessionellt samarbete, samt kunnande att undervisa och handleda inom sjukhushygien med hjälp av multidisciplinär aktuell information och evidensbaserad forskning. Under fortbildningen får deltagarna också öva på att övervaka smittsituationer samt registrering och tidig upptäckt av eventuella epidemier.

Pris
450 € + 0% Moms
Arrangör
Yrkeshögskolan Arcada
Språk
Finska
Omfattning
30 SP
Utbildningsdatum
Sista ansökningsdatum