Fortbildning för anestesisjukskötare

Fortbildning / Social- och hälsovård

Syftet med denna utbildning är att bredda och fördjupa yrkeskunskaperna inom anestesisjukvård, att tillämpa medicinska kunskaper inom anestesisjukvård och att utveckla teamarbetet. Dessutom kommer utbildningen att stärka förmågan att fatta beslut i arbetsgemenskapen och förbättra utvecklingen av patientsäkerhet inom anestesiarbete. Samtidigt kommer du att utveckla din egen professionalism och bli mer medveten om ditt eget etiska perspektiv.

 • Pris
  225 € + 0% Moms
 • Utbildningsform
  På campus
 • Språk
  Finska
 • Omfattning
  15 SP
 • Utbildningsdatum
 • Sista ansökningsdatum