Skräddarsydda fortbildningstjänster

På Arcada stöder vi företag och organisationer för att hitta rätt kompetensutveckling. Våra program planeras i samarbete med dig och skräddarsydda efter din organisations behov.

På Arcada undervisar och bedriver vi forskning inom ett brett spektrum av områden, vilket gör det möjligt för oss att skräddarsy helt unika kompetensutvecklingspaket. Genom att kombinera våra olika expertisområden skapar vi anpassade modulbaserade kurspaket som svarar på din organisations behov. Vi arbetar på svenska, finska och engelska.

Våra experter finns inom:

  • Film och media
  • Företagsekonomi
  • Hälsa och välfärd
  • Teknik och IT
  • Vård

Ta kontakt!

Fortbildning

Kontinuerligt lärande är nyckeln till att hålla din yrkeskompetens á jour och möta de krav arbetsmarknaden ställer. Det är här vi kommer in i bilden. För Arcadas fortbildningsverksamhet är utgångspunkten att det ska kännas givande och ändamålsenligt att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vi ordnar fortbildning inom teknik, kultur, media, företagsekonomi och social- och hälsovård.