Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Yrkeshögskolan Arcada

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.arcada.fi och har upprättats / uppdaterats 01.09.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

2. Oproportionell börda

Sidan uppfyller kraven Extern länk till stor del.Allmänna brister som högskolan identifierat

  • Textstorlek och kontrast är en brist rent generellt.
  • Användningen av bildmaterial och flödesscheman på sidan uppfyller inte kraven. Beskrivningar saknas.
  • Pdf-filer och andra dokument som finns på webbplatsen har inte kontrollerats. En stor del uppfyller inte kraven.
  • Språket uppfyller inte genomgående kraven på klarspråk

Webbplatsen förnyas som bäst och lansering av den nya webbplatsen sker under det första kvartalet 2021. I samband med lanseringen av den nya webbsidan kommer den att genomgå en extern auditering för att uppfylla lagen om tillgänglighet.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

E-post: communications@arcada.fi