Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Yrkeshögskolan Arcada

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.arcada.fi och har upprättats / uppdaterats 23.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

  2. Oproportionell börda

  Sidan uppfyller kraven till stor del.
  Allmänna brister som högskolan identifierat

  • Textstorlek och kontrast är en brist rent generellt.
  • Användningen av bildmaterial och flödesscheman på sidan uppfyller inte kraven. Beskrivningar saknas.
  • Pdf-filer och andra dokument som finns på webbplatsen har inte kontrollerats. En stor del uppfyller inte kraven.
  • Språket uppfyller inte genomgående kraven på klarspråk

  Webbplatsen förnyas som bäst och lansering av den nya webbplatsen sker under det första kvartalet 2021. I samband med lanseringen av den nya webbsidan kommer den att genomgå en extern auditering för att uppfylla lagen om tillgänglighet.

  Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

  Per e-post

  communications@arcada.fi