Minna Stenius

Lektor i företagsekonomi, spec finansiering

Ekonomie magister

Valtiotiet.tohtori

Telefonnummer:0294 282 813