Arcada aktivt med i högskolornas arbete för hållbar utveckling

Publicerad: 01.12.2020 /

Arcadas långvariga arbete för hållbarhet landar nu i utbildningarna då högskolan satsar på att öka sitt handavtryck och ta fram smarta lösningar för framtiden. De finländska yrkeshögskolorna har godkänt ett gemensamt program för hållbar utveckling och ansvar där Arcadas nya studieplaner har sin självklara plats. 

Yrkeshögskolornas program tar avstamp i de mål för hållbar utveckling som FN godkände år 2015. Målet är hållbara, ansvarsfulla och koldioxidneutrala yrkeshögskolor med sikte på 2030. Kärnan i programmet ligger i att stärka yrkeshögskolornas handavtryck. Omsatt i praktiken betyder det att högskolan via utbildning och forskning aktivt söker sätt att bidra till hållbar utveckling och till att minska koldioxidavtrycket. 

- Landets yrkeshögskolor kan tillsammans och på flera sätt arbeta för ett koldioxidneutralt samhälle. Arcada har beredskap och kunskap att vara en del av lösningen. Hållbarhet är ett bärande tema inom hela organisationen sedan flera år tillbaka. Nu ser jag fram emot att lyfta detta arbete till nästa nivå, säger Arcadas rektor Mona Forsskåhl. 

Hållbarhet är en central del av Arcadas nya strategi. Högskolan ska inom en snar framtid lansera nya studieplaner för alla utbildningar, där hållbarhetsaspekter beaktas genomgående. De nya inriktningar som utvecklats inom teknikutbildningarna är ett led i hållbarhetsarbetet, liksom en kommande satsning på hållbara lösningar inom rehabilitering och projekt kring cirkulär ekonomi. 

Lång erfarenhet av hållbarhetsarbete 

Redan 2011 beviljades Arcada Green Office-certifiering av WWF Finland. Sedan dess har högskolan systematiskt minskat förbrukningen av vatten, el och papper, och dessutom installerat solpaneler på huvudbyggnadens och Arcadahallens tak. Nu backas Arcadas tidigare egna satsningar upp av det gemensamma programmet. 

- Då vi gör olika strategiska vägval och fattar konkreta beslut är det alltid högst angeläget att beakta hållbarhetsaspekter. Vi vill omsätta tanken på hållbar utveckling i praktiken i vår vardag. Fokus för oss ligger på att utveckla och välja lösningar som garanterar kommande generationer en trygg framtid. Nu mer än någonsin behövs till exempel återvinningsexpertis, medieanalys och förståelse för data som underlag för beslut, säger Forsskåhl. 

För att uppnå klimatmålen förbinder sig yrkeshögskolorna att systematiskt vidta åtgärder för att minska utsläppen, följa upp utvecklingen av sina koldioxidavtryck och tillsammans leta efter andra metoder för att uppnå koldioxidneutralitet. Läs Arenes pressmeddelande här Extern länk och yrkeshögskolornas gemensamma program för hållbar utveckling här. Extern länk

Nygamla krafter lotsar Arcadas förtroendeorgan vidare 

Förvaltningsrådet har utsett nya ordförande och medlemmar för Yrkeshögskolan Arcadas förtroendeorgan. Det blir en klar kontinuitet i verksamheten då samtliga ordförande redan tidigare haft en koppling till högskolan. Samtidigt stärks både förvaltningsrådet och högskolans styrelse med nya krafter.

Kategori: Nyheter