Christoffer Ericsson

PhD, HVD

Akutvård HYH

MSc Applied Psychology

Puhelinnumero:040 621 05 07

Christoffer Ericsson toimii Ammattikorkeakoulu Arcadan ensihoidon koulutusvastaavana sekä Arcada Patient Safety and Learning Centerin toiminnanjohtajana. Christofferilla on ensihoidon ylempi ammattikorkeakoulututkinto sekä soveltavan psykologian maisteritutkinto. Kouluttajana, Christofferin pääasiallinen kiinnostus on löytää innovatiivisia tapoja kouluttaa ja oppia metakognitiivisia taitoja sekä soveltaa kognitiivisen psykologian raameja käytännön kliiniseen työhön. Väitöskirjatutkijana, Christofferin tutkimusaiheena on pohjoismaisten ensihoitajien resiliensitekijät sekä akuttihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin tutkiminen.

Christoffer Ericsson