Tiina Räisä

Yliopettaja, Media ja kulttuuri

Puhelinnumero:0294 282 431

Tutkimuksessani olen selvittänyt medioidun kulttuurin muuttuvia käytänteitä ja erityisesti mediainstituution valtaa. Väitöskirjani käsitteli Suomen vanhinta mediarituaalia, virallista suomenruotsalaista luciaa niin diakroonisesta että synkroonisesta näkökulmasta, ja selvitin toimituksen viestinnällisiä käytänteitä, tarkemmin ottaen lucia-rituaaliin sisältyviä diskursseja ja kulttuurispesifistä funktiota. Tutkimuksessani olen soveltanut medialisoitumisteorioita analysoidessani mm. yliopiston ja media välistä suhdetta sekä tunteiden roolia perheen digitaalisessa viestinnässä (WhatsApp). Olen myös kiinnostunut lukemiskulttuurin murroksesta ja olen tutkinut millä tavalla kirja-arvostelut muokkaantuvat dataistuneessa ja visuaalisessa sosiaalisen median alustoilla kuten Instagramissa. Olen työskennellyt uutistoimittajana ja pidän median ja politiikan välisen suhteen tarkastelua tärkeänä, koska demokratiamme rakentuu näiden kahden instituution varaan. Viime aikoin olen koordinoinut kansainvälistä ja monitieteistä tutkimusryhmää Epistemic injustice, digitalization and higher education.