Rekisteröidyn oikeudet

Joidenkin oikeuksien osalta viitataan yhteen tai useampaan käsittelyperusteeseen. Löydät rekistereiden käsittelyperusteet tietosuojailmoitusten kohdasta 6.

 1. Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö Arcada henkilötietojasi ja miten tietojasi käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi.
  • Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tietosuojailmoituksissa.
  • Jos olet opiskelija, voit nopeasti ja helposti nähdä suurimman osan tiedoistasi kirjautumalla opintohallintojärjestelmä Astaan ja verkko-opiskelualusta itslearningiin. Voit myös ja sinun tuleekin päivittää yhteystietosi Astassa.  
    
 2. Sinulla on tarvittaessa oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua.  
   
 3. Sinulla on oikeus saada tietosi poistettua, kun käsittely perustuu suostumukseen tai tiedot eivät enää ole tarpeen sitä tarkoitusta varten, jota varten ne kerättiin.
   
 4. Jos olet pyytänyt virheellisten tietojen oikaisua, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista ajaksi, jonka kuluessa Arcada voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
   
 5. Sinulla on oikeus saada itse Arcadalle toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle organisaatiolle, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
   
 6. Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, kun käsittelyperusteena on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, julkisen vallan käyttäminen tai oikeutettu etu ja sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvät perusteet vastustamiselle. Sinulla on myös oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käyttämistä suoramarkkinointiin.
   
 7. Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin.
  • Löydät tietoa automaattisesta päätöksenteosta ja profiloinnista tietosuojailmoitusten kohdasta 13.
    
 8. Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi. Peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
   
 9. Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistolle (www.tietosuoja.fi Ulkoinen linkki). 

Löydät lisää tietoa rekisteröidyn oikeuksista Euroopan komission sivuilta Ulkoinen linkki ja Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta Ulkoinen linkki.

Jos haluat käyttää jotakin oikeuttasi, voit olla yhteydessä osoitteeseen Sähköposti: tietosuoja@arcada.fi. Ilmoita mitä oikeutta haluat käyttää, mitä rekisteriä pyyntösi koskee ja kerro myös jos työskentelet tai opiskelet Arcadassa. Voit myös lähettää muut Arcadan tietosuojaan liittyvät kysymyksesi edellä mainittuun osoitteeseen.