Julkaisu

"Fast Expert Teams" menetelmänä ratkaisemaan kompleksisen haasteen kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittymisestä Suomeen

Kansainvälisten opiskelijoiden ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden houkutteleminen ja pitäminen maassa on Suomessa kansallinen painopistealue. Se on monimutkainen kysymys, joka edellyttää useiden sidosryhmien yhteistyötä kansallisesti ja alueellisesti. Tähän tarkoitukseen on käytetty Fast Expert Teams (FET) -menetelmää, ja tässä blogikirjoituksessa ilmaistaan yhden tämän asian parissa vuoden 2023 alussa työskennelleen alaryhmän tuloksia. Aluksi kuvaamme ongelman, jota pyrimme ratkaisemaan. Sitten kerromme FET-prosessista ja siitä, miten käytimme sitä tässä yhteydessä. Sen jälkeen esittelemme alaryhmämme prosessin keskeiset piirteet ja keskustelemme sen tuloksista.

Kategoria: Julkaisu

Voiko liikunnalla edistää ajattelutaitoja?

Fyysisen aktiivisuuden terveyttä edistävät vaikutukset ovat laajalti tunnetut: se ylläpitää ja kohentaa fyysistä kuntoa, lihasvoimaa ja toimintakykyä, pienentää sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien, diabeteksen ja syöpäsairauksien riskiä sekä auttaa painonhallinnassa ja ylläpitää vastustusk

Kategoria: Julkaisu

Alaselän akuutin ja kroonisen kivun hoitaminen fysioterapiassa

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuosittaiset kokonaiskustannukset on arvioitu olevan Suomelle 3-4 miljardia euroa, kun huomioidaan sekä suorat että epäsuorat kustannukset. Vuonna 2019 korvattiin sairauspäivärahoja noin 255 miljoonan euron edestä.

Kategoria: Julkaisu