Sosionomi

Koulutus/ Sosiaali- ja terveysala

Leende man

Sosionomiopiskelijat oppivat tarkastelemaan yksilöitä eri näkökulmista, huomioimaan yhteiskunnan muutoksia ja ymmärtämään sosiaalisen yhteispelin merkityksen eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa oleville ihmisille. Sosionomi ymmärtää, miten sosiaaliset ongelmat syntyvät ja miten niitä voidaan ehkäistä tai miten niihin voidaan puuttua. Sosionomi innoittaa, tukee ja vahvistaa yksilön mahdollisuuksia ja kykyä muutoksiin, osallistumiseen ja elämänhallintaan.

Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)
Taso
AMK-tutkinto
Kieli
Ruotsi
Laajuus
210 OP
Kesto
3,5 vuotta