Skip to main content

Kortkurs

Utvärdera mera

Lär dig genomföra systematisk utvärdering i småbarnspedagogiken

Utvärdera mera är en fortbildningshelhet som stödjer genomförandet av systematisk utvärdering i småbarnspedagogiken. Styrdokumenten i Finland förpliktar anordnare av småbarnspedagogik att utvärdera kvaliteten i verksamheten. Det nationella centret för utvärdering har utarbetat nationella utvärderingskriterier.

Under denna fortbildning fördjupas deltagarnas kunskap om kvalitet, utvärdering och de nationella kvalitetskriterierna.

Deltagarna får en möjlighet att samarbeta kring att utveckla utvärderingsinstrument i verksamheten. Tillsammans utarbetas, utvecklas och testas verktyg för utvärdering. Genom att utvärdera kan deltagarna få syn på utvecklingsmöjligheter i verksamheten och höja kvaliteten i småbarnspedagogiken.

Resultat av fortbildningshelheten är att deltagarna har ökad kunskap om utvärdering i småbarnspedagogiken, känner till de nationella utvärderingskriterierna och att utvärderingsverktyg har utvecklats.

Fortbildningen är uppbyggd av tre moduler:

  • Vad är utvärdering och kvalitet i småbarnspedagogiken
  • De nationella kvalitetskriterina och operationalisering av dem
  • Utvärdering, och vad sedan?

Varje modul består av 1-5 närstudiedagar och distansarbete mellan modulerna. Mellan närstudiedagarna får deltagarna göra observationer som har anknytning till det behandlade temat i sin egen miljö och reflektera kring dem. Tilläggs- och fördjupningsmaterial i form av filmer och artiklar finns på lärplattformen. 

Samtliga närstudiedagar är:

  • 20.-21.1.
  • 16.-17.3.
  • 23.-24.4.
  • 25.5.
  • 8.9.

Under fortbildningen infaller två tillfällen med föreläsare från Sverige, och till dem inbjuds all personal inom småbarnspedagogik.

Kursinformation

Antal studiepoäng:

Studieplatser:

20

Datum:

12.11.2019-8.9.2020

Ansökningsdatum:

Undervisningsspråk:

Svenska

Pris:

Kursen är gratis för deltagarna (resor, kost och logi på egen kostnad)

Utbildare:

Yrkeshögskolan Arcada

För vem är kursen ämnad:

Ledare, lärare och socionomer inom småbarnspedagogik

Undervisningformer

Fortbildningen består av när- och distansstudier

För mer information, kontakta:

Noora Lohi

Lektor i småbarnspedagogik

+358 294 282 651
Marika Blomster

Marika Blomster

Fortbildningsplanerare

+358 294 282 505

Anmäl dig här

Du anmäler dig till kursen via knappen nedan. Sista dagen för anmälan är 3.1.2020.

Anmäl dig här!

Denna fortbildning ordnas i samarbete med:

utbildningsstyrelsen         Arcada