Skip to main content

Kortkurs

Upptäck normer

Öka din kunskap och förstålse kring normer, makt och normkritik

Målsättningen med denna fortbilding är att öka kunskap och förståelse kring normer, makt och normkritik samt ett ökat reflektivt förhållningssätt kring verksamheten och det egna agerandet. Fortbildningen består av fyra närstudiedagar och tre mellanuppgifter i vilka deltagarna bearbetar innehållet från närstudiedagarna. Under utbildningen utarbetar deltagarna en likabehandlingsplan med personalen på sina enheter.

Fortbildningshelheten består av fyra moduler. Teman för modulerna är:

Modul 1

 • Vad är en norm och hur uppstår de?
 • Normer och makt
 • Normer i lagar och styrdokument
 • Normkritik

De normer som finns i samhället är sammankopplade med makt. Ett normmedvetet förhållningssätt innefattar en förståelse för att maktstrukturer finns överallt i samhället och påverkar människors liv och möjligheter. Under denna fortbildningsdel diskuteras perspektiv på varför man behöver arbeta med normer och hur normer påverkar våra val och hur vi blir.

Modul 2

 • Djupare perspektiv på olika normer (kön, genus, ålder, kropp & funktion, socioekonomiska, mfl.) och hur de samverkar.

Modul 3

 • Perspektiv på den traditionella genuspedagogiken och ett normkritiskt förhållningssätt
 • Att lära sig se när barn gör motstånd mot normer
 • Hur normer syns i lärmiljön och hur detta påverkar barn och personal i sitt handlande. Perspektiv på både fysiska såväl som sociala faktorer samt deras samspel. Även diskriminering i förhållande till detta bearbetas

Modul 4

 • Deltagarna delas in i gruppen vilka får olika problem som utgångspunkt för arbete. Tillsammans bearbetar de temat i utgångspunkten genom den teori deltagarna tagit till sig under de tidigare kurstillfällena. 

Efter fortbildningen förväntas deltagarna

 • ha ökad kunskap om normer, normers samspel och förhållande till makt
 • kunna beskriva den egna verksamhetens utmaningar gällande normer och likabehandlingsarbete.
 • reflektera kring den egna verksamheten ur ett normkritiskt perspektiv
 • ha verktyg för att i personalgruppen reflektera kring, ifrågasätta och utmana rådande normer
 • ha större medvetenhet kring den egna rollen för att upprätthålla rådande normer
   

Kursinformation

Antal studiepoäng:

5 SP

Studieplatser:

20

Datum:

17.1.-8.5.2020

Sista ansökningsdag:

3.1.2020

Undervisningsspråk:

Svenska

Pris:

Kursen är gratis för deltagarna (resor, kost och logi på egen kostnad)

Undervisningformer

Fortbildningen består av när- och distansstudier

Utbildare:

Yrkeshögskolan Arcada

För vem är kursen ämnad?

Personal inom småbarnspedagogik och förskola

För mer information, kontakta:

Noora Lohi

Lektor i småbarnspedagogik

+358 207 699 651
Marika Blomster

Marika Blomster

Fortbildningsplanerare

+358 207 699 505

Kolla också in vår kurs "Utvärdera mera", vars målsättning är att lära dig systematisk utvärdering i småbarnspedagogiken.

Anmäl dig här

Du anmäler dig till kursen via knappen nedan. Sista dagen för anmälan är 3.1.2020

Anmäl dig här!

Denna fortbildning ordnas i samarbete med:

utbildningsstyrelsen      Ekvalita

folkhälsan

barn