Menu

Navigation

UAS Journal

Yrkeshögskolornas gemensamma webbtidning AMK-lehti // UAS Journal utkommer fyra gånger om året. I den presenteras forskning, utveckling och innovation som bedrivs vid de finländska yrkeshögskolorna, och forskning som berör yrkeshögskoleutbildningen.

Tidningen finns att bekanta sig med på adressen https://uasjournal.fi/

AMK-Lehti