Företagare – vill du utveckla din företagsverksamhet? Siktar ditt företag på utlandet? Med innovationssedeln kan du köpa innovationskompetens till ditt företag!

Arcada deltar i Tekes försök gällande innovationssedeln, där små- och mellanstora företag kan köpa experttjänster för att utveckla sin innovationsverksamhet. Med hjälp av Arcadas tjänster kan du enkelt utveckla ditt företags produkter, tjänster och processer. Vi stöder också affärsverksamhetens tillväxt och internationalisering.

Innovationssedeln kan sökas fr.o.m. den 3 oktober. Sedelns värde är 5 000 euro + moms.  

Innovationssedeln steg för steg

 • Om du är intresserad av innovationssedeln, börja med att fundera på vilken typ av kunnande och kompetens du och ditt företag behöver.
 • Kontakta Arcada, våra experter står till tjänst
 • Vi utformar en verksamhetsplan tillsammans.
 • Vi gör i samarbete en ansökan om innovationssedeln till Tekes.

Innovationssedeln är i kraft 6 månader från och med den dagen den har beviljats.

Arcadas tjänster

Social- och hälsovård
 • Befrämjande av arbetshälsa på arbetsplatserna
 • Utveckling av arbetsprocesser och -metoder
 • Utveckling av hälsoteknologi och e-hälsa
 • Simuleringstjänster
 • Användarinriktade forsknings- och utvecklingsprojekt

Kontaktperson, företagscoach Mervi Hernberg, mervi.hernberg@arcada.fi, tfn 040 7787 233

Företagsekonomi och mediekultur
 • Internationaliseringsutredningar och internationaliseringsstrategier
 • Internationella försäljnings- och marknadsföringsåtgärder
 • Konsulttjänster i företags- och nationalekonomi
 • Verksamhetsutveckling, produktutveckling och testning  
 • Utredningar och stöd för företagets tillväxtförutsättningar
 • Marknadsundersökningar och skapande av kommersialiseringsplaner
 • Fokusgruppsundersökningar (för tjänster och produkter)
 • Service Blueprint
 • Evenemangsplanering och genomförande
 • Cultural Mentoring
 • Utveckling av produkter/tjänster inom marknadsföring och försäljning
  • Marknadsutredningar
  • Servicedesign
  • Marknadskommunikation
  • Eyetrackning -undersökningar (ex. av webbplatser, displays, design, reklam)
 • Utveckling av digitala tjänster
  • Utveckling av e-handel, webbplatser, innehåll, applikationer, sociala, medier, digital marknadsföring
  • Filmproduktion, manus och regi, klipp och ljud

Kontaktperson, företagscoach Mervi Hernberg, mervi.hernberg@arcada.fi, tfn 040 7787 233

 

Vi erbjuder också övriga forsknings- och utvecklingstjänster för företags och organisationer. Kontakta oss, vi berättar gärna mer.

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation om innovationssedeln hittar du på Tekes webbplats.