Skip to main content

Tjänster

Arbeta med forskare, studenter, experter och rådgivare. Samarbeta med Arcada.

Samarbete och framgång

Arcada erbjuder mångsidiga möjligheter

Behöver du nya idéer eller en samarbetspartner för att utveckla din idé eller verksamheten? Vill du jobba med framtidens proffs?  Vi på Arcada gör samarbeten av olika slag med företag och organisationer.

Vi tror och satsar på samarbete med näringsliv och samhälle och har lång erfarenhet av olika typer av samarbeten. Bland Arcadas studenter och experter finns ett brett kunnande och vi jobbar gärna tillsammans med branschexperter.

Från oss får du mångsidiga tjänster, kontakta oss, så skräddarsyr vi en lösning.

 

Event och seminarier

Uthyrningstjänster

Arcadas moderna högskoleutrymmen har blivit bekant för många externa besökare, eftersom det på Arcada ordnas årligen ett stort antal externa evenemang av olika slag. Yrkeshögskolans utrymmen med modern teknik lämpar sig för såväl konferenser, mässor, möten, fester som motionsverksamhet och filmvisningar.

Vi erbjuder olika typer av utrymmen allt från auditorium, klassrum till kabinett och mötesrum.

Vi kan även erbjuda konferenspaket som innehåller utöver konferensutrymmet även traktering så som morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe eller middag. Fazer Amica sköter cateringen.

Vi erbjuder kreativa mötesplatser och hjälper er med allt som behövs inför evenemang, möten och seminarier. Kontakta oss, vi berättar gärna mer!

Kontakt

Maria von Bonsdorff-Hermunen, FM
Event Manager
Tfn 0294 282 503/0294 282 699
congress@arcada.fi

Företagssamarbete

Företagare – vill du utveckla din företagsverksamhet? Siktar ditt företag på utlandet? Med innovationssedeln kan du köpa innovationskompetens till ditt företag!

Arcada deltar i Tekes försök gällande innovationssedeln, där små- och mellanstora företag kan köpa experttjänster för att utveckla sin innovationsverksamhet. Med hjälp av Arcadas tjänster kan du enkelt utveckla ditt företags produkter, tjänster och processer. Vi stöder också affärsverksamhetens tillväxt och internationalisering.

Avatar

Mervi Hernberg

Företagscoach

+358 40 778 7233

Mångsidiga tjänster

Som en mångbranschhögskola erbjuder vi många olika typer av tjänster. Vi kan hjälpa dig med bl.a. befrämjande av arbetshälsa på arbetsplatsen, internationaliseringsutredningar och internationaliseringsstrategier, försäljnings- och marknadsföringsåtgärder, verksamhetsutveckling, produktutveckling och testning, marknadsundersökningar och skapande av kommersialiseringsplaner och utveckling av digitala tjänster. Mer information hittas här.

Forsknings-, innovations- och utvecklingstjänster

Vi erbjuder också övriga forsknings- och utvecklingstjänster för företags och organisationer. Kontakta oss, vi berättar gärna mer.

Utnyttja innovationssedeln

Visste du att TEKES innovationssedel (värde 5000 € + moms) ger dig möjligheter att köpa ny kunskap och kompetenser från Arcada till ditt företag? Gör så här:

Kontakta Arcada och berätta om ditt företag

Presentera ditt företag och vilken typ idé eller problem du står inför. Så analyserar vi vilken typ av kunnande och kompetens du och ditt företag behöver för att utveckla din idé eller lösa problemet.

Planering

Vi utformar en verksamhetsplan tillsammans.

Ansökan till Tekes

Du ansöker om innovationssedeln genom att fylla i ansökan till Tekes.

Samarbetet börjar

Vi inleder samarbetet och samskapar nya lösningar , processer eller produkter utgående från verksamhetsplanen.

Rapportering och fakturering

Både företaget som använt innovationssedeln och Arcada rapporterar till Tekes efter projektets slut. Arcada sänder en faktura till Tekes. Tekes betalar finansieringen utifrån fakturan till Arcada efter att Tekes godkänt rapporten.

Skräddarsydd kompetensutveckling

Vi på Arcada Fortbildning hjälper företag/organisationer att hitta rätt kompetensutveckling. Utbildningarna planeras i samarbete och skräddarsys enligt behov och efterfrågan. Kontakta oss på Arcada Fortbildning.

Praktikanter

I alla våra utbildningar på bachelornivå ingår praktik. Praktiken består oftast av en allmän och en fördjupad del. Genom att erbjuda arbetspraktik har du möjlighet att närmare bekanta dig med en potentiell medarbetare. Du kan även ta vara på chansen och lära praktikanten det som önskas av er framtida medarbetare.

Praktikanten kan anställas som t.ex.:
  • vikarie under semestertider
  • till projektuppdrag eller
  • till tidsbundna arbetsavtal.

Dina samarbetsparter i praktikärenden är utbildningarnas examensansvariga, som vid behov ger dig tilläggsinformation om praktikrutinerna.

Examensarbeten för företag

Då du samarbetar med Arcada inom ramen för examensarbete, får du en möjlighet att gynna utvecklingen av din organisation och bekanta dig med framtidens proffs.

Genom att beställa ett examensarbete kan du få:
  • ny kunskap, nya idéer, en utomståendes perspektiv
  • förslag på problemlösning
  • kontakter till högskolevärlden
  • möjlighet att bekanta dig med en potentiell ny medarbetare
  • en ivrig och motiverad projektarbetare.

Erbjudande om examensarbeten kan göras året runt. Erbjudandena är tillgängliga för alla studenter via Job Board. Kontakta gärna de examensansvariga vid Arcada.

Job Board

Job Board är Arcadas elektroniska rekryteringstjänst. På tjänsten synliggörs jobberbjudanden för högskolans studenter och alumner.

Syftet med Job Board är att öka kontakterna mellan högskolan och arbetslivet. Job Board förbättrar studenternas möjligheter till ändamålsenlig arbetslivserfarenhet redan under studietiden samt ökar utexaminerades möjligheter till högklassig placering i arbetslivet.

Till Job Board