Forskning

Samarbeta med våra forskare

Chemist

Arcada är globalt ledande i sitt aktiva forsknings- och innovationssamarbete med det omgivande samhället. Hos oss kan du dra nytta av bred tvärvetenskaplighet som finns under ett och samma tak. Vi tror starkt på att det är i gränslandet mellan olika expertisområden som en stor del av utvecklingen sker nu och i framtiden.

MäRi – sociala robotar som agenter i vården

MäRi – sociala robotar som agenter i vården

Arcada och Åbo Akademi/Experience Lab samarbetar kring projektet MäRi (Människa- Robot interaktion) för att studera hur klienter och studenter upplever mötet med sociala robotar i vårdsammanhang.

Projekt

DIGIMANU – Digitala laboratoriemiljöer

DIGIMANU – Digitala laboratoriemiljöer

På grund av den rådande situationen i samhället har Arcadas laboratorier inte varit i lika aktivt bruk som normalt. För att studenterna ändå ska få en uppfattning om hur laboratorierna ser ut, har vi skapat 360° bilder av våra labb.

Projekt

Forskningstillstånd

Fönster på Arcada

Forskningstillstånd behövs alltid när du vill använda Arcadas studenter eller personal som informanter i din forskning. Forskningstillstånd beviljas av prorektor med ansvar för forskningen. 

Öppen vetenskap

Student som läser av en iPad

Arcada följer principerna för öppen vetenskap. Vi arbetar för en öppen forskningskultur, öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, forskningsdata och -metoder samt öppen utbildning och öppna läromedel.

Forskning

Leende kvinna

Arcada erbjuder en innovativ miljö med fokus på forskningsbaserad innovation inom näringslivet och den offentliga sektorn, och med en stark interaktion mellan undervisning och forskning.