Information om tilläggsansökan 2024

Missade du gemensam ansökan? Sök i Arcadas tilläggsansökan för att få en studieplats i höst! Tilläggsansökan till våra svenskspråkiga bachelorutbildningar är öppen 24 juli -1 augusti klockan 15.00. Ansökan till respektive utbildning lämnas in på studieinfo.fi.

På sidan finns information om tilläggsansökan 2024. Observera att informationen är preliminär och att sidan uppdateras närmare ansökan. Detta betyder också att flera utbildningar kan läggas till i listan över utbildningar som ordnar tilläggsansökan. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Antagning och urvalsprov

Du kan bli antagen på basen av förhandsuppgift och/eller urvalsprov till olika utbildningar. Kolla i listan vad som gäller för den utbildning som du söker till.

Urvalsprov (preliminär information)

Tidpunkt: Urvalsprovet ordnas online den 14 augusti klockan 9-17. Urvalsprovet tar ca. 90 minuter. Du kan själv bestämma när du börjar ditt prov, bara det är slutfört kl. 17.

Plats: Urvalsprovet ordnas i sin helhet online, närmare information får du i kallelsebrevet. För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling.

Innehåll: Provet testar dina färdigheter och kunskaper i matematik, logiskt tänkande, fysik och kemi.

Kallelse till urvalsprov: Kallelse till det här provet skickas ut per e-post efter den 6 augusti. Kolla din skräppost vid behov.

Förhandslitteratur: Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför detta urvalsprov.

Urvalsprov (preliminär information)

Tidpunkt: Urvalsprovet ordnas online den 14 augusti klockan 9-17. Urvalsprovet tar ca. 90 minuter. Du kan själv bestämma när du börjar ditt prov, bara det är slutfört kl. 17.

Plats: Urvalsprovet ordnas i sin helhet online, närmare information får du i kallelsebrevet. För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling.

Innehåll: Provet testar dina färdigheter och kunskaper i matematik, logiskt tänkande, fysik och kemi.

Kallelse till urvalsprov: Kallelse till det här provet skickas ut per e-post efter den 6 augusti. Kolla din skräppost vid behov.

Förhandslitteratur: Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför detta urvalsprov.

Urvalsprov (preliminär information)

Tidpunkt

 • Del 1: den 12 augusti klockan 9.30-11.00
 • Del 2: den 13 augusti kl. 8.30-17.30 för dem som går vidare från del 1.

Plats: Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

Kallelse till urvalsprov: Kallelse till det här provet skickas ut per e-post efter den 6 augusti. Kolla din skräppost vid behov. 

Förhandsmaterial

Urvalsprovet baserar sig på förhandsmaterial. Bekanta dig med följande material inför urvalsprovet genom att klicka på länkarna nedan:


Urvalsprovets innehåll

Urvalsprovet baserar sig på tre (3) delmoment fördelade på två (2) dagar. Urvalsprovet äger rum på campus.

Dag 1

Alla sökanden deltar i ett skriftligt prov som har två delar:

 1. De sökande besvarar flervalsfrågor och ger korta svar baserat på förhandsmaterial som publiceras på Arcadas hemsida (max 20 poäng, gräns för godkänt 10 p).
 2. De sökande skriver en essä där de beskriver ett samhällsfenomen utifrån en bild eller en dikt. Språk och kritiskt tänkande är i fokus (max 10 poäng, gräns för godkänt 5 p).

Sökande som har uppnått godkänt resultat i båda delarna av provet går vidare till dag 2. 

Dag 2 

De sökande som gått vidare till dag 2 av urvalsprovet genomför följande delar av urvalsprovet:

 1. En gruppuppgift för samskapande (co-creation) där de sökande arbetar i en grupp och utvecklar ett evenemang enligt ramar som tilldelas under delmomentet. Uppgiften är en form av ”fast prototyping”. Kreativitet, ledarskap och teamarbete bedöms (max. 30 poäng, gräns för godkänt 15 p).
 2. Intervju med fokus på personliga kompetenser (max. 40 poäng, gräns för godkänt 20 p).

Antagning

Totalpoäng för urvalsprovet är 100. De sökande måste uppnå minst 50 poäng totalt och ha ett godkänt resultat i varje del av urvalsprovet för att beaktas i antagningen.

Urvalsprov (preliminär information)

Tidpunkt

Del 1: den 12 augusti klockan 13.00
Del 2: den 14 augusti

Notera att du måste lämna in förhandsuppgifter för att kallas till urvalsprovet (läs mer nedan). Urvalsprovet består av två delar, en gemensam del och en individuell del.

Plats: Urvalsprovet ordnas i sin helhet online. För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon samt telefon med internetuppkoppling och kamera.

Kallelse till urvalsprov: Kallelse till det här provet skickas ut per e-post kring efter den 8 augusti.

Förhandsuppgift

Uppgift 1: Presentera dig själv

Skriv ett kort motivationsbrev där du berättar varför du vill studera Film och media på just den inriktning du valt att söka till.

 • Bifoga också ett foto på dig.
 • Beskriv dina erfarenheter, prestationer och avgörande vändpunkter i ditt liv. Beskrivningen bör vara personlig och kreativ och innefatta händelser också utöver studier och arbetsliv.

Inlämning: Elektroniskt i text
Bedömningskriterier: Motivation, kreativitet, förmåga att fånga det allmängiltiga och intressanta i det personliga.

Uppgift 2: Ljudberättelse

Skapa en filmatisk ljudberättelse som får inspiration av målningen ”Lekande pojkar vid stranden” av Albert Edelfelt (1884). Extern länk Extern länk

Inlämning: Elektroniskt som ljudfil.
Bedömningskriterier: Kreativitet, fantasi, förmåga att skildra en berättelse, känslor, miljöer, karaktärer med hjälp av ljud.

Inlämning av förhandsuppgiften

Du lämnar in uppgiften genom att ladda upp den på din ansökningsblankett i Studieinfo. Namnge filen enligt följande: Efternamn, Förnamn, utbildningens namn, uppgiftens nummer (t.ex. "uppgift 1"). Max. filstorlek: 1 Gb. Deadline för att ha laddat upp uppgiften på din ansökningsblankett är den 8 augusti klockan 15:00.

Du ska ha lämnat in alla förhandsuppgifter och deluppgifter för den inriktning du söker till, samt uppnå minimipoängen för att kunna gå vidare till urvalsprovet. Det är på sökandes eget ansvar att kontrollera att alla uppgifter är uppladdade på ansökningsblanketten innan deadline. Ladda upp uppgifterna i god tid innan deadline.

Endast sökande som har laddat upp kompletta förhandsuppgifter kallas till urvalsprov.

Förhandslitteratur

Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför detta urvalsprov.

Poängsättning

 • Förhandsuppgift: max 10 poäng (bedöms på skalan 0-1-5-10 poäng. För att gå vidare till urvalsprovet måste sökande uppnå minst 1 poäng)
 • Urvalsprov del 1: max 30 poäng. För att gå vidare till de inriktningsspecifika delarna i urvalet bör du uppnå 50 % av max 40 poäng bestående av förhandsuppgiftens och den allmänna delens sammanlagda poäng. För varje inriktning går dock max 2,5 x antalet nybörjarplatser vidare till den inriktningsspecifika delen, med undantag för Online Medias del där max 2 x antalet nybörjarplatser går vidare. Om man behöver begränsa mängden sökande som går vidare till den inriktningsspecifika delen, rangordnas de sökande på basis av sammanlagda poäng för förhandsuppgiften och den allmänna delen.
 • Urvalsprov del 2 (inriktningsspecifik del): max 60 poäng. För att bedömas som godkänd i urvalets inriktningsspecifika del bör man uppnå 50 % av max 60 poäng.
 • Sammanlagt kan sökande uppnå max. 100 poäng (inklusive förhandsuppgiften). Sökande måste uppnå minst 50 poäng totalt för att beaktas i antagningen. Därtill måste förhandsuppgiften samt de olika delarna av urvalsprovet vara godkända.

Urvalsprov (preliminär information)

Tidpunkt

Del 1: den 12 augusti klockan 13.00
Del 2: den 14 augusti

Notera att du måste lämna in förhandsuppgifter för att kallas till urvalsprovet (läs mer nedan). Urvalsprovet består av två delar, en gemensam del och en individuell del.

Plats: Urvalsprovet ordnas i sin helhet online. För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon samt telefon med internetuppkoppling och kamera.

Kallelse till urvalsprov: Kallelse till det här provet skickas ut per e-post kring efter den 8 augusti.

Förhandsuppgift

Videoansökan till Online Medias Superhjälte Akademi

Välkomna, blivande hjältar! Vi är ivriga att få veta mer om de speciella talanger som gör att du sticker ut ur mängden och hur du tänker använda dessa förmågor för att göra en positiv inverkan på din och andras inlärning.

Ditt uppdrag, om du väljer att ta dig an det, innebär att skapa en kort video (120 sekunder) om din superkraft som introducerar oss till din unika superhjältepersonlighet.

Vi förstår att alla har sin egen unika berättelse och sitt eget sätt att uttrycka sig. Nedan hittar du några vägledande frågor som kan hjälpa dig att dela din berättelse. Kom ihåg att dessa bara är utgångspunkter. Vi uppmuntrar dig att tänka kreativt och visa vad som verkligen gör dig till just dig!

Svara på alla följande frågor på valfritt sätt:

 1. Vad är du riktigt bra på? Det kan vara allt från att få folk att skratta till att lösa komplexa pussel. Vi har sett människor förvandla sång till en superkraft som kan förändra stämningar eller teckningar som övergår i en förmåga att visualisera nya världar. Vilken unik kompetens erbjuder du världen?
 2. Vilka aktiviteter eller hobbyer fyller dig med glädje och spänning? Oavsett om du spelar ett instrument, kodar spel eller arbetar i trädgården kan din lycka bli din superkraft. Hur ger denna glädje bränsle åt ditt liv?
 3. Vad är något unikt eller udda med dig? Du kanske har en ovanlig hobby eller ett perspektiv som skiljer dig från mängden. Det är de unika egenheterna som gör superhjältar minnesvärda. Hur förstärker ditt utmärkande drag din identitet?
 4. Vad brinner du mest för? Det kan vara allt från miljöaktivism till historieberättande. Din passion är din drivkraft. Hur inspirerar den dina handlingar och mål i livet?
 5. På vilket sätt vill du använda dina förmågor för att hjälpa andra? Varje hjälte har ett uppdrag. Oavsett om det är genom att organisera samhällsevenemang eller handleda kamrater, hur planerar du att göra skillnad?

Skapa din video:

 • Var dig själv: Klä ut dig till din superhjälte eller använd bilder för att representera din kraft. Men viktigast av allt är att vara den du är.
 • Berätta din historia: Använd frågorna ovan som en språngbräda för din fantasi. Ta gärna med oss på en resa bortom exemplen och dela med dig av din unika berättelse.
 • Håll det tydligt: Uppdraget är en video som är kort (120 sekunder, annars självförstörs den) men slagkraftig och som visar oss varför du skulle vara ett utmärkt tillskott till Online Medias Superhjälte Akademi.

Det här är din chans att glänsa och dela med dig av hjälten inom dig. Vi letar efter olika hjältar med ett brett spektrum av förmågor och berättelser. Så håll inte tillbaka - låt din individualitet och kreativitet visa vägen. Lycka till, och vi ser fram emot att se vad du skapar!

 • Inlämning: Elektroniskt som videofil.
 • Bedömningskriterier: Kreativitet samt förmåga att sammanställa uppgiften till en visuell berättelse och spännande helhet med mångsidigt material. Förmåga att möta en beställning (följa instruktioner).
   

Inlämning av förhandsuppgiften

Du lämnar in uppgiften genom att ladda upp den på din ansökningsblankett i Studieinfo. Namnge filen enligt följande: Efternamn, Förnamn, utbildningens namn, uppgiftens nummer (t.ex. "uppgift 1"). Max. filstorlek: 1 Gb. Deadline för att ha laddat upp uppgiften på din ansökningsblankett är den 8 augusti klockan 15:00.

Du ska ha lämnat in alla förhandsuppgifter och deluppgifter för den inriktning du söker till, samt uppnå minimipoängen för att kunna gå vidare till urvalsprovet. Det är på sökandes eget ansvar att kontrollera att alla uppgifter är uppladdade på ansökningsblanketten innan deadline. Ladda upp uppgifterna i god tid innan deadline.

Endast sökande som har laddat upp kompletta förhandsuppgifter kallas till urvalsprov.

Förhandslitteratur

Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför detta urvalsprov.

Poängsättning

 • Förhandsuppgift: max 10 poäng (bedöms på skalan 0-1-5-10 poäng. För att gå vidare till urvalsprovet måste sökande uppnå minst 1 poäng)
 • Urvalsprov del 1: max 30 poäng. För att gå vidare till de inriktningsspecifika delarna i urvalet bör du uppnå 50 % av max 40 poäng bestående av förhandsuppgiftens och den allmänna delens sammanlagda poäng. För varje inriktning går dock max 2,5 x antalet nybörjarplatser vidare till den inriktningsspecifika delen, med undantag för Online Medias del där max 2 x antalet nybörjarplatser går vidare. Om man behöver begränsa mängden sökande som går vidare till den inriktningsspecifika delen, rangordnas de sökande på basis av sammanlagda poäng för förhandsuppgiften och den allmänna delen.
 • Urvalsprov del 2 (inriktningsspecifik del): max 60 poäng. För att bedömas som godkänd i urvalets inriktningsspecifika del bör man uppnå 50 % av max 60 poäng.
 • Sammanlagt kan sökande uppnå max. 100 poäng (inklusive förhandsuppgiften). Sökande måste uppnå minst 50 poäng totalt för att beaktas i antagningen. Därtill måste förhandsuppgiften samt de olika delarna av urvalsprovet vara godkända.

Urvalsprov (preliminär information)

Tidpunkt

Del 1: den 12 augusti kl. 13.00
Del 2: den 14 augusti

Notera att du måste lämna in förhandsuppgifter för att kallas till urvalsprovet (läs mer nedan). Urvalsprovet består av två delar, en gemensam del och en individuell del.

Plats: Urvalsprovet ordnas i sin helhet online. För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon samt telefon med internetuppkoppling och kamera.

Kallelse till urvalsprov: Kallelse till det här provet skickas ut per e-post efter den 8 augusti. Kolla din skräppost vid behov.

Förhandsuppgifter

Uppgift 1: Presentera dig själv

Skriv ett motivationsbrev, längd 1-2 sidor (A4), där du berättar varför du vill studera producentskap vid film och media. Beskriv dina erfarenheter, prestationer och avgörande vändpunkter i ditt liv. Skriv personligt, kreativt och berätta om händelser utöver studier och arbetsliv.

 • Inlämning: Elektroniskt i textformat
 • Bedömningskriterier: Motivation, kreativitet, förmåga att fånga det allmängiltiga och intressanta i det personliga, förmåga att presentera sig själv.

Uppgift 2: Anställningsvideo

Föreställ dig att du söker ett jobb som producent på ett produktionsbolag. Produktionsbolaget vill att du gör en anställningsvideo där du först presenterar dig kort. Sedan fokuserar du på följande egenskaper som beskriver din förståelse för yrkesrollen (producent):

 • ledarskapsförmåga
 • organisationsförmåga
 • förmåga att arbeta i grupp

Till sist beskriver du din egna idé som du brinner för och som du vill realisera i form av en kortfilm/tv-program/serie (valbar genre). Produktionsbolaget förväntar sig att din idé är ”nyskapande, fräsch och tilltalar en målgrupp som är i samma ålder som du själv”. 
Du bestämmer själv formen, stilen och strukturen på videon.

 • Inlämning: Elektroniskt som videofil (max. 3 minuter).
 • Bedömningskriterier: Motivation, kreativitet och förståelse för yrkesrollen (producentskap).

Inlämning av förhandsuppgifterna

Du lämnar in uppgifterna genom att ladda upp dem på din ansökningsblankett i Studieinfo. Namnge filerna enligt följande: Efternamn, Förnamn, utbildningens namn, uppgiftens nummer (t.ex. "uppgift 1"). Max. filstorlek: 1 Gb. Deadline för att ha laddat upp uppgifterna på din ansökningsblankett är den 8 augusti 2024 klockan 15:00.

Du ska ha lämnat in alla förhandsuppgifter och deluppgifter för den inriktning du söker till, samt uppnå minimipoängen för att kunna gå vidare till urvalsprovet. Det är på sökandes eget ansvar att kontrollera att alla uppgifter är uppladdade på ansökningsblanketten innan deadline. Ladda upp uppgifterna i god tid innan deadline.

Endast sökande som har lämnat in kompletta förhandsuppgifter kallas till urvalsprovet.

Förhandslitteratur

Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför detta urvalsprov.

Poängsättning 

 • Förhandsuppgift: max 10 poäng (bedöms på skalan 0-1-5-10 poäng. För att gå vidare till urvalsprovet måste sökande uppnå minst 1 poäng)
 • Urvalsprov del 1: max 30 poäng. För att gå vidare till de inriktningsspecifika delarna i urvalet bör du uppnå 50 % av max 40 poäng bestående av förhandsuppgiftens och den allmänna delens sammanlagda poäng. För varje inriktning går dock max 2,5 x antalet nybörjarplatser vidare till den inriktningsspecifika delen, med undantag för Online Medias del där max 2 x antalet nybörjarplatser går vidare. Om man behöver begränsa mängden sökande som går vidare till den inriktningsspecifika delen, rangordnas de sökande på basis av sammanlagda poäng för förhandsuppgiften och den allmänna delen.
 • Urvalsprov del 2 (inriktningsspecifik del): max 60 poäng. För att bedömas som godkänd i urvalets inriktningsspecifika del bör man uppnå 50 % av max 60 poäng.
 • Sammanlagt kan sökande uppnå max. 100 poäng (inklusive förhandsuppgiften). Sökande måste uppnå minst 50 poäng totalt för att beaktas i antagningen. Därtill måste förhandsuppgiften samt de olika delarna av urvalsprovet vara godkända.

Urvalsprov (preliminär information)

Tidpunkt: Den 13 augusti klockan 11.00.

Plats: Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

Upplägg: Urvalsprovet hålls i tre delar:

11.00-11.30 Presentation av dagen
11.30-12.00 Matematikuppgifter
13.15-14.45 Essäskrivning
15.00-      Individuella intervjuer inleds

Uppgifterna och tidtabellen presenteras klockan 11.00. I den skriftliga delen kommer du som att få läsa en svensk text och sedan svara på frågor om den texten. Intervjuerna hålls individuellt.

Essäskrivningen ger max 20 poäng (minst 8 poäng krävs för att möjligen bli antagen). Matematikuppgiften ger max 10 poäng (minst 7 poäng krävs för att möjligen bli antagen). Intervjudelen ger max 20 poäng (minst 8 poäng krävs för att möjligen bli antagen). Arcada förbehåller sig rätten att justera bedömningsskalan vid behov.

Kallelse till urvalsprov: Kallelse till det här provet skickas ut per e-post efter den 6 augusti.

Förhandslitteratur: Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför detta urvalsprov.

Tidtabell

Följande tidtabell gäller för tilläggsansökan 2024. Se även den utbildning du söker till för urvalsprovens tider.

Ansökan öppnar! Du fyller i ansökningsblanketten på den nationella studieportalen studieinfo.

Ansökan stänger! Kom ihåg att lämna in ansökan i god tid! Den 1 augusti klockan 15.00 är också sista dagen att anhålla om individuella arrangemang i urvalsprovet. Mer information hittar du längre ner på denna sida.

Du ska ladda upp kopior på dina betyg på din ansökningsblankett i studieinfo genom att logga in på Min studieinfo-tjänsten. Ifall du söker in till film och media är deadline för förhandsuppgifterna idag klockan 15!

(OBS! Beroende på utbildning kan resultaten också publiceras tidigare)

Ansökan

Till Arcadas tilläggsansökan söker du i Arcada tilläggsansökan 2024. Du fyller i ansökan på studieinfo.fi. Den elektroniska ansökan är öppen under ansökningstiden.

Viktigt att komma ihåg då du fyller i ansökan:

Uppge korrekta uppgifter. Ifall det visar sig att du har uppgett felaktiga betygsuppgifter i din ansökan och därmed blivit antagen på felaktiga grunder, kan yrkeshögskolan häva antagningen.

Om du är osäker på vilket alternativ du ska välja i punkten Utbildningsbakgrund, kontrollera vad det står på ditt betyg. Här kommer några tips:

 • Om du har en 3-årig yrkesutbildning (180 kp eller 120 sv) är det en yrkesinriktad grundexamen, inte en yrkesexamen.
 • Om du har en dubbelexamen (yrkesinriktad grundexamen + studentexamen) ska du i ansökan välja alternativet "Dubbelexamen som avlagts i Finland".
 • Om du inte har/kommer att få studentexamensbetyg, utan endast gymnasiets avgångsbetyg, välj alternativet ” Gymnasiets lärokurs som avlagts i Finland utan studentexamen” på blanketten.
 • Söker du med betyg från annat land, t.ex. gymnasiebetyg från Sverige, välj då i ansökan "Utbildning på andra stadiet som avlagts annanstans än i Finland, och ger behörighet för högskolestudier i ifrågavarande land".
 • Om du inte har någon av de listade utbildningarna som ger behörighet ska du välja "Övrig högskolebehörighet" och skicka in intyg på de utbildningar du har. Arcada tillämpar antagning enligt prövning och kan kalla även formellt obehöriga sökande till urvalsprov.

Kontrollera vilka bilagor du måste bifoga till din ansökan (som t.ex. dina betygskopior). De flesta bilagor lämnar du in genom att ladda upp dem på din ansökningsblankett. Du kan ladda upp bilagor på din ansökningsblankett fram till deadline genom att logga in på Min studieinfo. Extern länk Bilagor som innehåller känslig information (t.ex. läkarintyg etc.) ska du ladda upp på Arcadas eget elektroniska formulär.

Vi kontaktar dig per e-post om vi har frågor gällande din ansökan. Följ därför med din e-post efter att du gjort ansökan. Kolla också skräpposten.

Du kan ta emot endast en studieplats. Läs mera om bestämmelsen om en studieplats. Extern länk

Med denna blankett kan du anhålla om individuella arrangemang i urvalsprov som ordnas på Arcada. Extern länk Blanketten är öppen under ansökningstiden.

Till anhållan ska bifogas kopior av intyg som du hänvisar till (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet).

Skicka in din anhållan med bifogade intyg senast den 1 augusti klockan 15:00.