Information om tilläggsansökan 2023

Three students outside

Missade du gemensam ansökan? Sök i Arcadas tilläggsansökan för att få en studieplats i höst! Tilläggsansökan till våra svenskspråkiga bachelorutbildningar är öppen 26.7-3.8 klockan 15:00. Ansökan till respektive utbildning lämnas in på studieinfo.fi.

På sidan finns information om tilläggsansökan 2023. Observera att informationen är preliminär och att sidan uppdateras närmare ansökan. Detta betyder också att flera utbildningar kan läggas till i listan över utbildningar som ordnar tilläggsansökan. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Antagning och urvalsprov

Du kan bli antagen på basen av förhandsuppgift och/eller urvalsprov till olika utbildningar. Kolla i listan vad som gäller för den utbildning som du söker till.

Urvalsprov (preliminär information)

Tidpunkt: Urvalsprovet ordnas (online) 14.8 klockan 9-17. Urvalsprovet tar ca. 90 minuter.

Plats: Urvalsprovet ordnas i sin helhet online, närmare information får du i kallelsebrevet i början av augusti. För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling.

Kallelse till urvalsprov: Kallelse till det här provet skickas ut per e-post efter den 7.8.

Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du måste därför delta i utbildningens eget urvalsprov för att ha chans att bli antagen.

Förhandslitteratur: Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför detta urvalsprov.

Urvalsprov (preliminär information)

Tidpunkt: Urvalsprovet ordnas (online) 14.8 klockan 9-17. Urvalsprovet tar ca. 90 minuter.

Plats: Urvalsprovet ordnas i sin helhet online, närmare information får du i kallelsebrevet som skickas ut i början av augusti. För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling.

Kallelse till urvalsprov: Kallelse till det här provet skickas ut per e-post efter den 7.8.

Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du måste därför delta i utbildningens eget urvalsprov för att ha en chans att bli antagen.

Förhandslitteratur: Du behöver inte läsa någon förhandslitteratur inför detta urvalsprov.

Urvalsprov (preliminär information)

Tidpunkt

 • Del 1: 14.8 kl 9:00 framåt
 • Del 2: 15.8 för dem som går vidare från del 1.

Plats: Urvalsprovets första del ordnas online, medan del två ordnas på campus. Närmare information får du i kallelsebrevet.

Kallelse till urvalsprov: Kallelse till det här provet skickas ut per e-post efter den 7.8.

Förhandsmaterial

Urvalsprovet baserar sig på följande förhandsmaterial:

 1. Läs följande artiklar ur antologin PUBLIK - En antologi om konst, kultur och utveckling: Vem utvecklar vem (av Heather Maitland) och Publikutveckling – en demokratisering av kulturen? (av Steven Hadley). Du kan ladda ner antologin som PDF på denna webbsida. Extern länk
 2. Läs artikeln: JYRÄMÄ, A.; KIITSAK-PRIKK, K.; ÄYVÄRI A. (2021). The art organisation’s societal engagement – do the artist’s values matter? European Journal of Cultural Management and Policy, 11 (1), pp. 20-30. Artikeln finns tillgänglig här. Extern länk
 3. Svenska Teaterns Scenmåndag: Vem vill vi cancela? Extern länk

Urvalsprov (preliminär information)

Tidpunkt: Notera att du måste lämna in förhandsuppgifter för att kallas till urvalsprovet (läs mer nedan). Urvalsprovet ordnas online den 16.8 klockan 10 framåt. Urvalsprovet består av två delar, en gemensam del och en individuell del. Närmare information får du i kallelsebrevet som skickas ut kring den 11.8.2023.

Plats: Urvalsprovet ordnas i sin helhet online. För att delta i provet behöver du dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon samt telefon med internetuppkoppling och kamera.

Kallelse till urvalsprov: Kallelse till det här provet skickas ut per e-post kring den 11.8.2023.

Förhandsuppgifter:

UPPGIFT 1: Presentera dig själv

Skriv ett motivationsbrev, längd 1–2 sidor (A4), där du berättar varför du vill studera producentskap vid Film och media. Beskriv dina erfarenheter, prestationer och avgörande vändpunkter i ditt liv. Skriv personligt, kreativt och berätta om händelser utöver studier och arbetsliv.

Inlämning: Elektroniskt i textformat

Bedömningskriterier: Motivation, kreativitet, förmåga att fånga det allmängiltiga och intressanta i det personliga, förmåga att presentera sig själv.

UPPGIFT 2: Anställningsvideo

Föreställ dig att du söker ett jobb som producent på ett produktionsbolag. Produktionsbolaget vill att du gör en anställningsvideo där du först presenterar dig kort. Sedan fokuserar du på följande egenskaper som beskriver din förståelse för yrkesrollen (producent):

 • ledarskapsförmåga
 • organisationsförmåga
 • förmåga att arbeta i grupp

Till sist beskriver du din egna idé som du brinner för och som du vill realisera i form av en kortfilm/tv-program/serie (valbar genre). Produktionsbolaget förväntar sig att din idé är ”nyskapande, fräsch och tilltalar en målgrupp som är i samma ålder som du själv”.

Du bestämmer själv formen, stilen och strukturen på videon.

Inlämning: Elektroniskt som videofil (max 3 minuter).

Bedömningskriterier: Motivation, kreativitet och förståelse för yrkesrollen (producentskap).

INLÄMNING AV FÖRHANDSUPPGIFTERNA:

Inlämning och filformat: Du lämnar in uppgifterna genom att ladda upp dem på din ansökningsblankett i Studieinfo. Namnge filerna enligt följande: Efternamn, Förnamn, utbildningens namn, uppgiftens nummer (t.ex. "uppgift 1"). Max. filstorlek: 1 Gb. Deadline för att ha laddat upp uppgifterna på din ansökningsblankett är 10.8.2023 klockan 15:00.

Du ska ha lämnat in alla förhandsuppgifter och deluppgifter för att kunna gå vidare till urvalsprovet. Det är på sökandes eget ansvar att kontrollera att alla uppgifter är uppladdade på ansökningsblanketten innan deadline. Ladda upp uppgifterna i god tid innan deadline.

Tidtabell

Följande tidtabell gäller för tilläggsansökan 2023. Se även den utbildning du söker till för urvalsprovens tider.

Ansökan öppnar! Du fyller i ansökningsblanketten på den nationella studieportalen studieinfo.

Ansökan stänger! Kom ihåg att lämna in ansökan i god tid! Den 3.8 klockan 15:00 är också sista dagen att anhålla om individuella arrangemang i urvalsprovet. Mer information hittar du längre ner på denna sida.

Du ska ladda upp kopior på dina betyg på din ansökningsblankett i studieinfo genom att logga in på Min studieinfo-tjänsten. Ifall du söker in till Film och media är deadline för förhandsuppgifterna idag klockan 15!

(OBS! Beroende på utbildning kan resultaten också publiceras tidigare)

Ansökan

Till Arcadas tilläggsansökan söker du i Arcada tilläggsansökan 2023. Du fyller i ansökan på studieinfo.fi. Den elektroniska ansökan är öppen under ansökningstiden.

Viktigt att komma ihåg då du fyller i ansökan:

Uppge korrekta uppgifter. Ifall det visar sig att du har uppgett felaktiga betygsuppgifter i din ansökan och därmed blivit antagen på felaktiga grunder, kan yrkeshögskolan häva antagningen.

Om du är osäker på vilket alternativ du ska välja i punkten Utbildningsbakgrund, kontrollera vad det står på ditt betyg. Här kommer några tips:

 • Om du har en 3-årig yrkesutbildning (180 kp eller 120 sv) är det en yrkesinriktad grundexamen, inte en yrkesexamen.
 • Om du har en dubbelexamen (yrkesinriktad grundexamen + studentexamen) ska du i ansökan välja alternativet "Dubbelexamen som avlagts i Finland".
 • Om du inte har/kommer att få studentexamensbetyg, utan endast gymnasiets avgångsbetyg, välj alternativet ” Gymnasiets lärokurs som avlagts i Finland utan studentexamen” på blanketten.
 • Söker du med betyg från annat land, t.ex. gymnasiebetyg från Sverige, välj då i ansökan "Utbildning på andra stadiet som avlagts annanstans än i Finland, och ger behörighet för högskolestudier i ifrågavarande land".
 • Om du inte har någon av de listade utbildningarna som ger behörighet ska du välja "Övrig högskolebehörighet" och skicka in intyg på de utbildningar du har. Arcada tillämpar antagning enligt prövning och kan kalla även formellt obehöriga sökande till urvalsprov.

Kontrollera vilka bilagor du måste bifoga till din ansökan (som t.ex. dina betygskopior). De flesta bilagor lämnar du in genom att ladda upp dem på din ansökningsblankett. Du kan ladda upp bilagor på din ansökningsblankett fram till deadline genom att logga in på Min studieinfo. Extern länk Bilagor som innehåller känslig information (t.ex. läkarintyg etc.) ska du ladda upp på Arcadas eget elektroniska formulär.

Vi kontaktar dig per e-post om vi har frågor gällande din ansökan. Följ därför med din e-post efter att du gjort ansökan. Kolla också skräpposten.

Du kan ta emot endast en studieplats. Läs mera om bestämmelsen om en studieplats. Extern länk

Med denna blankett kan du anhålla om individuella arrangemang i urvalsprov som ordnas på Arcada. Extern länk Blanketten är öppen under ansökningstiden.

Till anhållan ska bifogas kopior av intyg som du hänvisar till (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet).

Skicka in din anhållan med bifogade intyg senast 3.8. klockan 15:00.