Skip to main content

Specialiseringsstudier

Arbetslivet som är i ständig förändring förutsätter ny och mångsidig kompetens och expertis. Specialiseringsstudier är utbildning som främjar yrkesinriktad utveckling och specialisering. Yrkeshögskolornas specialiseringsutbildningar är riktade till personer som jobbar och som har en högskoleutbildning. 

Studierna, som omfattar minst 30 studiepoäng, kan utföras vid sidan om arbetet. 

Specialiseringsutbildningarna planeras och genomförs i nära samarbete med arbets- och näringslivet och med högskolorna i Finland.

Är du intresserad av specialiseringsstudier? 

Kontakta oss, vi berättar gärna mer!

 

Avatar

Stig Blomqvist, PM

Fortbildningsplanerare

0207 699 501

Avatar

Marika Blomster, HVM

Fortbildningsplanerare

0207 699 505