Om du har studerat som Öppna YH-ledstudent vid Arcada kan du ansöka om studierätt när du har avlagt de studier (minst 40 sp), som du har kommit överens om med den examensansvariga läraren eller amanuensen när du inledde dina ledstudier på Öppna YH. 

Om du har studerat som Öppna YH-student vid en annan högskola kan du ansöka om att bli examensstudent på Arcada då du avlagt de studier (minst 40 sp) som krävs för utbildningen du siktar på.

Läs mer om hur du ansöker om studierätt för examensstudier.