Du som inleder studierna på Öppna YH-leden 2019 kan ansöka om examensstudierätt när du har avlagt första årets studier (60 sp) på Öppna YH-leden. Om du studerar på  utbildningarna till barnmorska, ergoterpeut, förstavårdare, hälsovårdare eller sjukskötare kan du ansöka om examensstudierätt när alla första läsårets teorikurser är avklarade, eftersom du inte får göra praktik medan du studerar på Öppna YH-leden.

Om du studerar på utbildningarna till barnmorska, ergoterapeut, fysioterapeut, förstavårdare, hälsovårdare, idrottsinstruktör, sjukskötare eller socionom ska du dessutom ha ett godkänt resultat i lämplighetstestet för att kunna bli antagen till examensstudier.

Har du inlett studierna på Öppna YH-leden 2018?

Du kan ansöka om studierätt när du har avlagt de studier (minst 40 sp), som du har kommit överens om med den examensansvariga läraren eller amanuensen när du inledde dina ledstudier på Öppna YH. Om du studerar på utbildningarna till barnmorska, ergoterapeut, fysioterapeut, förstavårdare, hälsovårdare, idrottsinstruktör, sjukskötare eller socionom ska du dessutom ha ett godkänt resultat i lämplighetstestet för att kunna bli antagen till examensstudier.

Läs mer om hur du ansöker om studierätt för examensstudier.