Du som inleder studierna på Öppna YH-leden 2020 kan ansöka om examensstudierätt när du har avlagt första årets studier (60 sp) på Öppna YH-leden. Om du studerar på  utbildningen till ergoterpeut kan du ansöka om examensstudierätt när alla första läsårets teorikurser är avklarade, eftersom du inte får göra praktik medan du studerar på Öppna YH-leden.

Hösten 2020 klarnar det vilka utbildningar som också kräver ett godkänt lämplighetstest för att man ska kunna bli antagen till examensstudier.

Har du inlett studierna på Öppna YH-leden 2019?

Du kan ansöka om studierätt när du har avlagt första läsårets studier (minus eventuell praktik). Om du studerar på utbildningarna till fysioterapeut eller förstavårdare ska du dessutom ha ett godkänt resultat i lämplighetstestet för att kunna bli antagen till examensstudier.

Läs mer om hur du ansöker om studierätt för examensstudier.