Information nedan gäller Öppna YH-leden 2020-2021. Information om Öppna YH-leden 2021-2022 publiceras våren 2021.

Förkunskapskrav

Studierna på Öppna YH-leden har inga egentliga krav på förkunskap. Du bör ändå beakta följande:

 •  Du bör ha sådana kunskaper i undervisningsspråket att du klarar av att studera, minst nivå B2.
 •  Om du är intresserad av att studera teknik rekommenderar vi att du har kunskaper som motsvarar minst vitsordet B i lång matematik eller M i kort matematik för att du ska klara av studierna framgångsrikt. Goda kunskaper i fysik och kemi är också viktiga om du tänker anmäla dig till energi- och miljöteknik eller process- och materialteknik.

Krav på hälsotillstånd

Om du anmäler dig till en utbildning inom idrott, social- och hälsovård bör du notera att det finns krav på hälsa och funktionsförmåga när det är dags att ansöka om examensstudierätt efter Öppna YH-leden.

De som planerar att ansöka till en utbildning inom idrott, social- och hälsovård ska med tanke på hälsotillstånd och funktionsförmåga vara kapabla att utföra de praktiska uppgifter och den praktik som ingår i studierna.

Du kan läsa mera om kraven på hälsa och funktionsförmåga på yrkeshögskolornas gemensamma webbplats yrkeshogskolestudier.fi.

Anmälan

Anmälan till Öppna YH-leden för läsåret 2020-2021 är öppen  3.8.2020 kl. 9 - 10.8.2020 kl. 15. Anmälan görs med en elektronisk blankett som är öppen under anmälningstiden. Anmälningsblanketten hittar du här.

Du kan anmäla dig till endast en utbildning. Det finns ett begränsat antal platser på varje utbildning. Om det finns flera som anmäler sig än vad det finns platser på en utbildning avgör lotten vem som erbjuds en plats.

Vi kommer att per e-post kontakta alla som erbjuds en plats på Öppna YH-leden. Du måste bekräfta att du tar emot den erbjudna platsen. Om någon inte tar emot en plats lottar vi fram följande person, som erbjuds en plats i stället.

Observera att du har rätt att studera på Öppna YH-leden under endast ett läsår. Om du inte uppfyller kraven för att bli examensstudent efter läsåret kan du inte fortsätta på Öppna YH-leden till samma utbildning. Du kan dock anmäla dig till Öppna YH-leden till en annan utbildning. Fundera alltså noga om du har möjlighet att studera på heltid innan du bestämmer dig för att anmäla dig till Öppna YH-leden!

Begränsningar

Om du har inlett studier på Arcadas Öppna YH-led i augusti 2018 eller augusti 2019 kan du inte anmäla dig till Öppna YH-leden för samma utbildning. Du kan däremot anmäla dig till en annan utbildnings Öppna YH-led.

Du får inte studera på Öppna YH-leden om du redan har examensstudierätt vid Arcada. Om du är examensstudent ska du kontakta oss genast efter att du har lämnat in ansökan. Avbryt inte dina examensstudier innan vi har bekräftat att du får en plats på Öppna YH-leden.

Platser

Arcada erbjuder följande antal platser på Öppna YH-leden 2020-2021:

 • Energi- och miljöteknik 15
 • Ergoterapeut 5
 • Fysioterapeut 5
 • Företagsekonomi 20
 • Idrottsinstruktör 5
 • International Business 20
 • Kulturproducent 5
 • Mechanical and Sustainability Engineering 3*
 • Process- och materialteknik 2*
 • Socionom (dagstudier) 5
 • Socionom (flexibla studier) 5

*Utbildningarna i Process- och materialteknik och Mechanical and Sustainability Engineering är systerutbildningar. Platserna kan omfördelas mellan dem vid behov.

Avgifter

Avgiften för att studera via Öppna YH-leden är 400 €/läsår. Avgiften betalas i två rater, 200 €/termin. I avgiften ingår registrering, undervisning samt tentamina. I samband med vissa kurser kan eventuella kostnader för studiematerial samt kopiering tillkomma

Observera att du förbinder dig till att betala fakturan för höstterminen om du tar emot en studieplats på Öppna YH-leden även om du aldrig inleder dina studier.

Du måste senast 15.1.2021 meddela att du avbryter dina studier på Öppna YH-leden om du inte vill betala fakturan för vårterminen.

Meddelande om att du avbryter dina studier sker genom att skicka e-post till oppnaleden@arcada.fi med texten: Jag (ditt namn) avbryter mina studier på Öppna YH-leden. OBS! Detta är det enda godtagbara sättet att anmäla att du avbryter dina studier.

Gratis för arbetslösa och permitterade

Om du är arbetslös eller permitterad är Öppna YH-leden gratis. Du måste bestyrka din rätt till avgiftsfria studier genom att lämna in ett intyg från TE-byrån eller arbetsgivaren.

Studiesociala förmåner och hälsovård 

Studier vid Öppna YH betraktas inte som heltidsstudier, vilket betyder att du inte har rätt till studiestöd från Fpa och hälsovårdstjänster vid Arcada. Arcadas Öppna YH-studenter har dock rätt att anlita studiepsykologen vid Arcada samt att anlita Arcadas studievägledare.

Kontaktuppgifter

Arcada
Öppna YH-leden
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Arcada

tfn: 0294 282 699 (växel)
e-post: oppnaleden(a)arcada.fi