Då du väljer att som Öppna YH-student avlägga enskilda kurser, anmäler du dig till Öppna YH genom att skicka e-post till oppnayh(at)arcada.fi. Du kan också anmäla dig per telefon.

Du erhåller din kursplats genom att fylla i, underteckna och returnera anmälningsblanketten som skickas till dig efter att du tagit kontakt. Du får ett meddelande om att du blivit antagen.

Då kurser har inletts, beaktas försenade anmälningar i mån av möjlighet.

Observera att din anmälning blir bindande efter du blivit antagen, vilket betyder att du förbinder dig att betala avgiften.

Arcada förbehåller sig rätten att vid behov begränsa antalet Öppna YH-studenter till vissa kurser, i sådana fall antas studenterna enligt anmälningsordning.

Vänligen notera att ifall du är en examensstudent vid Arcada kan du inte samtidigt vara en Öppna yrkeshögskolestudent vid Arcada.

Avgifter

Avgiften för enskilda Öppna YH-kurser är 15 €/studiepoäng.  I avgiften ingår registrering, undervisning, tentamen samt prestationsutdrag. Arcada sänder en faktura för kurser du anmält dig till. I samband med vissa kurser kan eventuellt avgifter för studiematerial samt kopiering uppbäras.

Annullerar du ditt kursdeltagande senare än en vecka före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Annulleringen ska göras skriftligt till öppna yrkeshögskolan, oppnayh(at)arcada.fi. Om annullering inte görs faktureras avgiften i sin helhet.

För anmälan till vissa kurser krävs att du uppfyller vissa förhandskrav. Läraren/examinatorn har t.ex. rätt att testa dina förkunskaper och i de fall de är bristfälliga kan ditt deltagande förnekas. 

Frågor

Frågor om att studera Öppna YH-kurser kan riktas per e-post till oppnayh(at)arcada.fi