Enskilda Öppna YH-kurser ger dig chansen att bredda och fördjupa dina kunskaper inom de ämnen du brinner för. Behöver du uppdatera din kompetens, sätta dig in i ett nytt område eller vill du helt enkelt ta chansen och testa på yrkeshögskolekurser?

Öppna YH-kurserna kan delvis genomföras vid sidan av arbete. Undervisningen sker både under dag- och kvällstid i form av bl.a. föreläsningar, övningar, projektarbeten, litteraturstudier, distansstudier och tentamina.

Observera att enskilda kurser inom Öppna YH-verksamheten inte i första hand riktar sig till dig som har som mål att avlägga yrkeshögskoleexamen på bachelornivå vid Arcada. Om det är ditt mål kunde du då du istället satsa på studier via Öppna YH-leden. Du kan t.ex. inte avlägga praktik och/eller skriva examensarbete då du väljer att avlägga enskilda kurser. 

Ett brett utbud av kurser

Du kan välja mellan alla de ordinarie kurser som Arcada erbjuder. I Arcadas studieguide hittar du all information om vårt aktuella kursutbud, d.v.s. kurstid, klassrum, innehåll, förkunskapskrav, mål, studiepoäng, arbetsmetoder och litteratur. Där framgår även anmälningsperioderna för de enskilda kurserna.

Du gör själv upp ditt ”studieschema” av de kurser som du har valt. Sedan följer du de valda kursernas tidtabeller och krav.