Skip to main content

Öppna YH

Studera flexibelt. Att lära sig, att växa som människa och att även vid sidan om studierna hitta det som får hjärtat att slå.

Kontakta Öppna YH

Allmänna kontaktuppgifter

Öppna yrkeshögskolan vid Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
oppnayh(a)arcada.fi.

 

Avatar

Stig Blomqvist, PM

Fortbildningsplanerare

0207 699 501 

Avatar

Marika Blomster, HVM

Fortbildningsplanerare

0207 699 505