Skip to main content

Öppna YH

Studera flexibelt. Att lära sig, att växa som människa och att även vid sidan om studierna hitta det som får hjärtat att slå.

Öppna yrkeshögskolan erbjuder flexibla studier

Letar du efter en möjlighet att lära dig något nytt, fördjupa och bredda dina kunskaper? Siktar du på att avlägga en yrkeshögskoleexamen vid Arcada? Bekanta dig då med Öppna yrkeshögskolan vid Arcada och alla de dörrar som Öppna yrkeshögskolestudierna öppnar!

Öppna yrkeshögskolan (Öppna YH) vid Arcada erbjuder bachelor- och masterstudier på svenska och engelska på yrkeshögskolenivå inom:

  • företagsekonomi
  • teknik
  • media
  • kultur
  • idrott
  • social- och hälsovård
  • språk

Öppna YH-leden

Ansökan till Öppna YH-leden för Arcadas svenska bachelorutbildningar 

Som student på Öppna Yrkeshögskoleleden på bachelornivå anmäler du dig till den utbildning som du är intresserad av. 

Frågor om Öppna YH-leden riktas till:
oppnaleden@arcada.fi / openpath@arcada.fi
tfn 0207 699 699 (växel)

Läs mer

Intresserad av enskilda Öppna YH-Kurser?

Kontakta:

Avatar

Stig Blomqvist, PM

Fortbildningsplanerare

0207 699 501

Avatar

Marika Blomster, HVM

Fortbildningsplanerare

0207 699 505

Vad våra studenter säger om Öppna YH

 

Avatar

Philip Mattsson

studerar företagsekonomi vid Arcadas Öppna YH-led

- Jag kom inte in via urvalsprovet, men jag var ändå säker på att jag ville studera företagsekonomi. När jag hörde om Öppna YH kändes det självklart att välja den vägen. Jag var väldigt motiverad att inleda mina studier och jag skulle absolut inte ha viljat vänta ett år på nästa chans. Jag såg det här som en investering i mig själv och min framtid, eftersom studierna förbättrar mina arbetsmöjligheter.

Avatar

Sarah Peltonen

studerar fysioterapi vid Arcadas Öppna YH-led

- Jag hade läst om Öppna YH på Arcadas sidor och såg det som en bra andra chans. Dessutom var det en möjlighet för mig att genast få testa och se om det här var något för mig, istället för att ta om urvalsprovet ett år senare. Man märker nog snabbt om man har valt rätt utbildning och då är det fint att ha möjlighet att gå vidare som examensstudent då man avlagt 60 (numer 40) studiepoäng.

Två olika former av Öppna YH-studier

Öppna YH vid Arcada erbjuder flexibla studiemöjligheter. Du kan välja mellan Öppnayrkeshögskoleledstudier på bachelornivå och enskilda Öppna yrkeshögskolekurser på bachelor- och masternivå. 

Vänligen notera att ifall du är en examensstudent vid Arcada kan du inte samtidigt vara student vid Öppna yrkeshögskolan vid Arcada.

 

Öppna YH-leden

Öppna yrkeshögskoleleden (Öppna YH-leden) är en möjlighet som riktar sig till dig som har siktet inställt på att avlägga en bachelorexamen vid Arcada. Du studerar tillsammans med examensstudenterna och följer examensutbildningens studieplan. 

Även om studier vid Öppna yrkeshögskolan i sig inte kan leda till en examen ger Öppna YH-ledsstudier dig en chans att pröva på högskolestudier och så småningom övergå till att studera som examensstudent vid Arcada. Du övergår flexibelt från leden till examensstudent efter avlagda 40 studiepoäng inom vald utbildning. Intresserad?

Läs mer om Öppna YH-leden

 

 

Öppna YH-kurser

Enskilda Öppna YH-kurser ger dig chansen att bredda och fördjupa dina kunskaper inom de ämnen du brinner för. Behöver du uppdatera din kompetens, sätta dig in i ett nytt område eller vill du helt enkelt ta chansen och testa på yrkeshögskolekurser på bachelor- eller masternivå? Du väljer kurser från våra examensutbildningars studieplaner och tack vare att utbildningstillfällena är både på dag- och kvällstid kan du studera vid sidan om arbete. Söker du till motsvarande examensutbildning vid ett senare tillfälle får du givetvis räkna dina kurser till godo. Intresserad?

Läs mer om Öppna YH-kurser