Skip to main content

Öppna YH

Studera flexibelt.

Öppna yrkeshögskolan erbjuder flexibla studier

Letar du efter en möjlighet att lära dig något nytt, fördjupa och bredda dina kunskaper? Siktar du på att avlägga en yrkeshögskoleexamen vid Arcada? Bekanta dig då med Öppna yrkeshögskolan vid Arcada och alla de dörrar som Öppna yrkeshögskolestudierna öppnar!

Öppna yrkeshögskolan (Öppna YH) vid Arcada erbjuder bachelor- och masterstudier på svenska och engelska på yrkeshögskolenivå inom:

  • företagsekonomi
  • teknik
  • media
  • kultur
  • idrott
  • social- och hälsovård
  • språk

Öppna YH-leden

Ansökan till Öppna YH-leden för Arcadas svenska bachelorutbildningar 

Som student på Öppna Yrkeshögskoleleden på bachelornivå anmäler du dig till den utbildning som du är intresserad av. 

Frågor om Öppna YH-leden riktas till:
oppnaleden@arcada.fi / openpath@arcada.fi
tfn 0294 282 699 (växel)

Läs mer

Intresserad av enskilda Öppna YH-Kurser?

Kontakta:

Avatar

Stig Blomqvist, PM

Fortbildningsplanerare

0294 282 501

Avatar

Marika Blomster, HVM

Fortbildningsplanerare

0294 282 505

Vad våra studenter säger om Öppna YH

 

Avatar

Daniela Mariani-Cerati

studerar till barnmorska vid Arcadas Öppna YH-led

- Jag kom inte in via urvalsprovet, men hittade sedan information om Arcadas Öppna YH-led. Nu fick jag börja studera genast och sedan fortsätta tillsammans med de studiekompisar jag började med efter att ha fått tillräckligt med studiepoäng för att kunna söka in som examensstudent. Jag har aldrig känt mig annorlunda på grund av att jag inte kom in via urvalsprovet.

Avatar

Niklas Böckerman

studerar fysioterapi vid Arcadas Öppna YH-led

- Att börja på Arcadas Öppna YH-led var ett av de bästa valen jag gjort. Då jag sökte till fysioterapeut kom jag inte in, men nu behövde jag inte vänta ett år på att börja studera. Fysioterapi hjälpte mig då jag själv hade en skada och det var orsaken till att jag själv ville börja studera det. Det var spännande i början, och utbildningen har varit mycket omfattande och givande.

Två olika former av Öppna YH-studier

Öppna YH vid Arcada erbjuder flexibla studiemöjligheter. Du kan välja mellan Öppnayrkeshögskoleledstudier på bachelornivå och enskilda Öppna yrkeshögskolekurser på bachelor- och masternivå. 

Vänligen notera att ifall du är en examensstudent vid Arcada kan du inte samtidigt vara student vid Öppna yrkeshögskolan vid Arcada.

 

Öppna YH-leden

Öppna yrkeshögskoleleden (Öppna YH-leden) är en möjlighet som riktar sig till dig som har siktet inställt på att avlägga en bachelorexamen vid Arcada. Du studerar tillsammans med examensstudenterna och följer examensutbildningens studieplan. 

Även om studier vid Öppna yrkeshögskolan i sig inte kan leda till en examen ger Öppna YH-ledsstudier dig en chans att pröva på högskolestudier och så småningom övergå till att studera som examensstudent vid Arcada. Du övergår flexibelt från leden till examensstudent efter att du avlagt första läsårets kurser inom vald utbildning. Intresserad?

Läs mer om Öppna YH-leden

 

 

Öppna YH-kurser

Enskilda Öppna YH-kurser ger dig chansen att bredda och fördjupa dina kunskaper inom de ämnen du brinner för. Behöver du uppdatera din kompetens, sätta dig in i ett nytt område eller vill du helt enkelt ta chansen och testa på yrkeshögskolekurser på bachelor- eller masternivå? Du väljer kurser från våra examensutbildningars studieplaner och tack vare att utbildningstillfällena är både på dag- och kvällstid kan du studera vid sidan om arbete. Söker du till motsvarande examensutbildning vid ett senare tillfälle får du givetvis räkna dina kurser till godo. Intresserad?

Läs mer om Öppna YH-kurser