Skip to main content

Masterstudier på Arcada

För dig som letar nya utmaningar och vill växa i din yrkesroll

Masterutbildning på Arcada

Arcada ger dig flera alternativ för att växa i din yrkesroll, skaffa eftertraktade kompetenser, utvidga ditt professionella nätverk och ta nästa steg i din karriär. Våra flexibla masterutbildningar, som alla kan kombineras med heltidsarbete, riktar sig till dig som vill ta dig an nya utmaningar och i framtiden siktar på ledarskaps- eller utvecklingsuppgifter.

Räcker inte tiden till för en hel utbildning? Vi erbjuder också enskilda kurser från utbildningarnas studieplaner genom Öppna YH, specialiseringsstudier och en lång rad fortbildningskurser.

Våra svenskspråkiga masterutbildningar

Vill du leda och bedriva förändring och utveckling inom hälsa och välfärd? Vill du utveckla din kompetens i ledarskap och tjänsteutveckling? Vill du fördjupa din kompetens i digitalisering och teknologi inom social och hälsovården? Då är Arcadas masterutbildningar på svenska rätt val för dig. Utbildningen som från och med hösten 2018 genomförs helt online präglas av självstyrt och aktivt lärande tillsammans med medstudenter, lärare, forskare och representanter för arbetslivet. Tillsammans skapar vi en inspirerande lärmiljö. Utbildningarna kan läsas antingen på hel- eller deltid och passar utmärkt att kombinera med heltidsarbete.

Du hittar våra utbildningar i listan till höger. Läs mer om våra engelskspråkiga masterutbildningar på våra engelska sidor.

Utbildningarna

Arcadas svenskspråkiga masterutbildningar

 

Arcadas engelskspråkiga masterutbildningar

Kurser på masternivå

Skaffa nya kompetenser och öka din konkurrenskraft genom kurser på masternivå och specialiseringsstudier

 

Masternivå

Specialiseringsstudier

Vi erbjuder även specialiseringsstudier, vilket är mer omfattande kurspaket inom olika fält. Du kan filtrera på dem genom vår kurskalender.

Se specialiseringsstudierna

Öppna YH-kurser

Genom Öppna YH på Arcada kan du bredda och fördjupa dina kunskaper genom att delta i enskilda kurser på högskolan. Du väljer kurser från våra examensutbildningars studieplaner och tack vare att utbildningstillfällena är både på dag- och kvällstid kan du studera vid sidan om arbete. Söker du till motsvarande examensutbildning vid ett senare tillfälle får du givetvis räkna dina kurser till godo.

Läs mer om Öppna kurser

Fortbildning/Specialiseringsstudier

Arcada Fortbildning erbjuder utbildning och kurser för vuxenstuderande på svenska, finska och engelska. Kurserna är utformade i samarbete med representanter för arbetslivet för att garantera att alla behov på den moderna arbetsmarknaden möts. Arcada erbjuder även träningskurser och skräddarsydda kurser för företag och organisationer.

Se fortbildningskurserna

Investera i din framtid

Tre orsaker för dig att välja Arcada

 

1. Utvidga ditt nätverk

Möjligheten att utvidga ditt professionella nätverk – det är en av de stora fördelarna med att studera vid Arcada. Oavsett om du väljer en kortare kurs eller en masterutbildning knyter du kontakt med likasinnade från din egen bransch och andra, deltar i gemensamma kurser och får värdefulla nya perspektiv och insikter. Dörrarna står också öppna för att knyta kontakt med ledande akademiker och representanter för företag och organisationer under regelbundna gästföreläsningar och projektarbete i samarbete med arbetslivet. 

2. Flexibla studier

Oavsett var du befinner dig i yrkeslivet, och hur mycket tid du har att avsätta för studier, så erbjuder Arcada alternativ. Alla våra masterutbildningar går att kombinera med arbete. Att läsa kortare kurser ger dig värdefulla kompetenser samtidigt som de givetvis kan räknas till godo om du i framtiden söker till motsvarande masterutbildning. 

3. Forskning och utveckling

På Arcada bedriver vi tillämpad forskning som är relevant för den värld vi lever i. Att något är ”made in Arcada” betyder att det skapats med fokus på samhällspåverkan och för att komma till rätta med de utmaningar som vårt samhälle, den offentliga sektorn och affärsvärlden står inför. Forskning och utveckling utgör en viktig del i alla våra utbildningar, t.ex. under det slutarbete som kan skräddarsys för att bäst passa din arbetsgivares behov av utvecklingsarbete.

Om masterutbildningen på Arcada

Den moderna arbetsmarknaden utvecklas i en allt snabbare takt och behovet av att kontinuerligt växa och utvecklas i våra yrkesroller har aldrig varit större. Behöver du uppdatera dina kunskaper och kompetenser? Eller har du siktet inställt på en ledarskapsposition eller att arbeta inom forskning och utveckling i framtiden?

En masterexamen från en yrkeshögskola (högre yrkeshögskoleexamen, HYH) är avsedd för dig som befinner dig i arbetslivet och vill fördjupa och bredda din yrkeskompetens och arbeta med med ledarskaps-, förändrings- och utvecklingsuppgifter.

För behörighet till en utbildning som leder till en masterexamen (HYH) krävs lämplig högskoleexamen och därefter minst tre år av intjänad arbetserfarenhet inom branschen i fråga. 

På arbetsmarknaden motsvarar en masterexamen en magisterexamen från ett universitet. Om du tagit en masterexamen och vill fortsätta din akademiska bana kan du söka till licentiat- och doktorsstudier på universitetsnivå.

Arcadas masterutbildningar kan läsas på antingen hel- eller deltid (undantaget är Big Data Analytics, som endast erbjuds som heltidsstudier). Utbildningarna omfattar antingen 60 eller 90 studiepoäng, vilket innebär att de kan avklaras på ca 1–1,5 år som heltidsstudier eller 2–2,5 år som deltidsstudier. Uppgifter inom många kurser och masterarbetet kan skräddarsys för att bäst motsvara din arbetsgivares behov för utvecklingsarbete.

De svenskspråkiga masterutbildningarna arrangeras helt online. Alla engelskspråkiga masterutbildningar är webbaserade, men inkluderar även föreläsningar, workshoppar och seminarier. Schemalagd undervisning äger främst rum efter kl. 16 på vardagar och mellan 9 och 17 på lördagar, vilket gör det möjligt att studera vid sidan om ett heltidsarbete.