Skip to main content

Bachelorstudier på Arcada

Framtiden börjar här och nu!

Där teori och praktik möts

En röd tråd som löper genom all Arcadas utbildningsverksamhet är att studier inte enbart handlar om att läsa, utan också om att göra. Du får erfarenhet av arbetslivet både här hemma och i utlandet redan under studietiden på Arcada.

En stor fördel med en arbetslivsinriktad examen är att det i den ingår arbetspraktik.Det gör att du under studietiden får en klar bild av det arbetsliv som väntar, skapar kontakter och känner dig trygg i dina kunskaper och kompetenser redan den dag du får ditt examensbetyg. 

På Arcada vill vi också erbjuda dig så verklighetstrogna inlärningsmiljöer som möjligt att kunna öva dig i. Teorin har en självklar plats i utbildningen, men lika viktigt är det att få testa och utveckla kunskapen i praktiken i en trygg och uppmuntrande miljö. 

Det finns ett stort antal övningslaboratorier och specialutrymmen för våra studenter, lärare och forskare att arbeta i. Det handlar om allt från t.ex. språk- och kemilaboratorium, musik- och konstklassrum till elmätnings-, nätverkslaboratorium och en rörelseanalyssal.

Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter

Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter (APSLC) är bland de främsta i landet och som vård- och akutvårdsstudent sätter simuleringsövningarna guldkant på studietiden. Till utrustningen i patientsäkerhetscentret hör en fullstor patientsimulator med röst, kroppsfunktioner och andning, en robotstyrd spädbarnssimulator, och en patientsimulator som kan föda.

Simulering

Produktionslaboratoriet

Arcadas plastingenjörer övar sig i ett maskinlaboratorium som simulerar en plastfabrik i miniatyr. Som student får du öva hela processen från materialkunnande och produktplanering till framställning av plastprodukter. Plastlaboratoriet är utrustat med alla centrala maskiner som används inom plastindustrin.


 

Plastlabb

Energilaboratoriet

Arcadas moderna energilaboratorium ger teknikstudenterna möjligheter att träna sina färdigheter och jobba med nya innovationer i en verklighetstrogen miljö. I labbet kan du bl.a. testa och analysera hur olika material absorberar och reflekterar solstrålning. I labbet finns även mätinstrument för energisnåla fastigheter och energiteknologier.

 

Energilabb

Multihallen

I medieflygeln hittar du den s.k. multihallen, en TV- och foto-studio. Till sitt förfogande har du som film och media-student också ett sändningsrum, en ljudstudio och ett editeringsrum där materialet klipps och redigeras. En våning upp finns även fullt utrustade datasalar där våra studenter i online media jobbar. 

Multihallen

eBusiness Lab

Forskningsgruppen ARBIT (Applied Research in Business and IT) vid Arcada har byggt upp en modern utvecklings- och inlärningsmiljö, ett eBusiness Lab, där studenterna kan utveckla och testa sina affärsidéer i en verklighetstrogen miljö. Tillsammans med näringsliv, lärare och forskare utvecklar studenterna digitala tjänster och produkter för företag.


 

Ebusiness

Arcadas företagsoas Oasis

Arcada satsar starkt på företagsamhet och innovation, vilket inte minst visar sig i högskolans företagsoas, Oasis. Oasis är tätt knuten till kurserna i entreprenörskap och fyller även en viktig funktion som en mötesplats. Dörrarna står öppna och hit kan du vända sig med alla dina frågor kring företagande. Verksamheten sker så kallat “out of class”, dvs. vid sidan om de vanliga studierna. Hit hittar eldsjälarna och de som på allvar är intresserade av att bli entreprenörer.

Oasis