Skip to main content

Bachelorutbildning till

Sjukskötare (tvåspråkig)

Bli sjukskötare med kompetens att jobba i multiprofessionella team på de båda inhemska språken.

Examensbenämning

Sjukskötare (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

3,5 år

Omfattning

210 sp

Språkprofil

Utbildningen till sjukskötare är tvåspråkig, svenska och finska. Den engelskspråkiga terminologin inom vården blir bekant via engelsk kurslitteratur.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud för den svenska sjukskötarutbildningen nedan. Observera att det här är en ny utbildning som erbjuds tillsammans med Diak och därför kommer studieplanen avvika från detta. Den här specifika utbildningen kursupplägg uppdateras och publiceras inom kort.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Vill du ta nästa steg i karriären men ha möjlighet att fortsätta jobba vid sidan om studierna? Ser du värdet av att kunna bemöta individen på hennes eget modersmål?

Vårdvardagen idag är flerspråkig och det finns ett skriande behov av sjukskötare som kan bemöta och vårda patienter på både svenska och finska. Nu har du möjlighet att få de nödvändiga verktygen för att kunna fungera inom olika vårdasammanhang, från öppen vård till intensivavdelningar, på de båda inhemska språken.

Då du utexamineras som sjukskötare:

  • kan du stöda individen i att förebygga och vårda sina sjukdomar samt återhämta sig och rehabiliteras.
  • har du kompetens och expertis att arbeta självständigt och ta personligt ansvar.
  • är du förberedd på att möta individen och närstående och jobba inom multiprofessionella team.
  • har du förmåga att stöda personer som befinner sig i utsatta situationer.

Utbildningen garanterar att du får det teoretiska kunnande som sjukskötaryrket kräver. Samtidigt förverkligas utbildningen i nära samarbete med arbetslivet, bl.a. i form av projektarbeten individuellt eller i grupp.

Utbildningen erbjuds i samarbete med Diak. Utbildningen är uppbyggd som flexibla studier där ett stort antal distansstudier ingår och med en veckas närstudier per månad. Det flexibla studierna passar alltså också dig som redan jobbar.  Utbildningen till sjukskötare ger EU-behörighet.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

Ansökan är stängd

Utbildningen i ett nötskal

Du lär dig:

  • Vård (t.ex. inremedicinsk och kirurgisk vård, barnsjukvård, psykiatrisk hälso- och sjukvård)
  • Medicin och naturvetenskap (t.ex. anatomi och fysiologi)
  • Grunderna i forsknings- och utvecklingsarbete
  • Ledarskap
  • Vårdandets värdegrund och etik
  • Principer, lagar och förordningar som styr sjukskötarens arbete

Vad du kan arbeta som

Sjukskötarexamen ger dig ett människonära jobb med en garanterad arbetsplats inom hälso- och sjukvården. Vid sidan av de grund- och specialsjukvården inom den offentliga sektorn växer allt fler privata vårdorganisationer och -tjänster fram vilket gör att arbetsutbudet hela tiden ökar. Din examen ger även färdigheter att fungera inom olika projekt- och utvecklingsuppgifter samt inom internationella uppdrag. Den breda och helt unika tvåspråkiga utbildningen ger dig mångsidiga anställningsmöjligheter inom den föränderliga social- och hälsovården.

Efter avlagd examen från denna vårdutbildning kan du jobba med hälsofrämjande arbete eller kritiskt sjuka patienter inom sjukhusvärlden eller öppna vården. Du kan jobba kommunalt eller privat, vara arbetstagare eller starta eget! 

Cirka 50 % av studierna består av praktik

Arbetslivskontakter redan under studietiden

Arcada har nära kontakter till arbetslivet. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar för att de ska motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. 

Där teori och praktik möts

I undervisningen utnyttjas modern teknologi och teoretisk undervisning varvas med nätbaserade självstudier, praktiska övningar i klass, simuleringsövningar samt yrkespraktik i vårdverkligheten. Simuleringsövningarna sker i Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter med läkare och vårdpersonal som stöd. Cirka 50 % av studierna består av praktik på olika avdelningar på sjukhus samt inom den öppna vården.

Institutionen för vård

Institutionen för vård är en av de största på Arcada med över 700 studenter. Institutionen är en central utbildare inom vård och akutvård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. 

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Maria Forss

Maria Forss

Prefekt

+358 294 282 871
Jari Savolainen

Jari Savolainen, HvM

Utbildningsansvarig lektor

+358 294 282 636