Samarbeta med oss

Glad man

Vi söker ständigt efter nya sätt att samverka med olika aktörer i samhället.

Idag driver Arcada tiotals samarbetsprojekt med organisationer, näringsliv, kommuner. Som en röd tråd i varje samarbete finns en strävan att främja hållbarhet och det omgivande samhället, vare sig det handlar om forskning och innovation eller ett examensarbete eller en praktikperiod som en av våra studenter genomför.

En viktig del av vårt uppdrag är att driva utvecklingen i samhället. Vi är redo att anta utmaningen!

Samarbeta med våra forskare

Chemist

Arcada är globalt ledande i sitt aktiva forsknings- och innovationssamarbete med det omgivande samhället. Hos oss kan du dra nytta av bred tvärvetenskaplighet som finns under ett och samma tak. Vi tror starkt på att det är i gränslandet mellan olika expertisområden som en stor del av utvecklingen sker nu och i framtiden.

Anlita en student

Studenter i klass

Låt en av våra studenter göra jobbet! Våra studenter sitter på den senaste forskningsbaserade kunskapen, de är morgonsagens experter inom sitt område och är redo att ta sig an nya utmaningar. De bidrar med helt nya infallsvinklar och perspektiv, inte minst våra internationella examensstudenter som kan ge insyn i en helt annan kultur.

Strategiska partnerskap

Studenter ute på campus

Arcada sluter strategiska partnerskap med valda högskolor i Norden och organisationer ute i samhället för att främja skapandet av gemensamma utbildningar och forskningsprojekt.