Internationell samverkan

Big Data

Arcada bygger nordiska broar för global relevans. Den internationella dimensionen går som en röd tråd genom all verksamhet.

En internationell studie- och arbetsmiljö är en självklarhet för oss på Arcada. Idag är vi en av de mest internationella högskolorna i Finland både sett till andelen internationella studenter och personal. Ett talande exempel är att bland våra cirka 2700 studenter finns det över 60 nationaliteter. Vi utgår från diversitet som resurs och drivkraft för kvalitet.

Hos oss är utvecklingen av det internationella ett strategiskt val. Vår vägkarta för internationalisering ger riktlinjer och säkerställer att internationalisering genomsyrar all verksamhet. Vägkartan tar fasta på integration av internationella och interkulturella dimensioner i organisationskulturen och studierna.

Enbart genom att samarbeta och rikta in oss på globala frågor kan vi bibehålla vår lokala relevans. Det gör vi genom strategiska partnerskap inom Norden, som främjar både forskning och utbildning. Och inte minst genom att aktivt samarbeta inom internationella nätverk för att medskapa morgondagens smarta lösningar. Allt i en strävan att främja våra studenters möjligheter till en karriär på en internationell arbetsmarknad, samt ett givande och hållbart liv.

Utbytesstudier

Studenter ute på campus

Intresserad av att komma på utbyte till Arcada? Arcada har omkring 120 partnerhögskolor runt om i världen och välkomnar ca 70 utbytesstudenter varje år. Runt 60 nationaliteter är representerade i Arcada, delvis inom de engelska examensprogrammen och delvis genom student, lärar- och expertutbyte.

Strategiska partnerskap

Studenter ute på campus

Arcada sluter strategiska partnerskap med valda högskolor i Norden och organisationer ute i samhället för att främja skapandet av gemensamma utbildningar och forskningsprojekt.

Spetsprojekt

Schack

Följ våra spetsprojekt här - deras gemensamma nämnare är målsättningen att hitta smarta lösningar för framtiden.

Arcada ny medlem i Helsingfors EU-kontor

Fönster på Arcada

Arcada har ingått ett långsiktigt avtal med Helsingfors EU-kontor. Kontoret bevakar sina medlemspartners intressen i Bryssel och främjar samarbete i huvudstadsregionen.

Kategori: Samverkan