Menu

Navigation

Samarbetsnätverk

Erasmus+

Erasmusprogrammet verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger lärare, administrativa medarbetare och studenter möjlighet till utbyte och praktik i Europa med stipendium. Från och med läsåret 2014/15 ingår Erasmus i Erasmus+ programmet.

Erasmusprogrammet erbjuder mobilitetsmöjligheter med finansiellt stöd; studier, praktik, lärarmobilitet i undervisningssyfte och personalmobilitet i kompetensutvecklingssyfte. Årligen utlyses också resebidrag i syfte att utvärdera och utveckla befintliga Erasmussamarbeten. Dessutom finns möjlighet att söka stöd för projekt som intensivprogram, kursutveckling, tematiska nätverk, mm.

Erasmusprogrammet administreras på nationell nivå av CIMO, en expert- och serviceorganisation inom internationell mobilitet och internationellt samarbete. 

Om du är intresserad av utbytesstudier kan du läsa mer i kapitlet om studentutbyte i studieguiden

Ladda ned Arcadas Erasmus-policy (på engelska)
Ladda ned Arcadas Erasmus Charter (på englska)

   

Idrottsakademin URHEA

Arcada uppmuntrar elitidrottare att kombinera idrottskarriär och studier

Yrkeshögskolan Arcada uppmuntrar, som medlem i huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA, elitidrottare att skaffa sig en utbildning vid sidan om idrottskarriären. URHEA är ett regionalt samarbetsnätverk vars uppgift är att stöda elitidrottare i sin strävan att kombinera toppidrott med studier och vardagsliv samt i utveckling av träningsfaciliteter i huvudstadsregionen. Arcada har aktivt medverkat i URHEA sedan akademin grundades i slutet på 1990-talet och blev officiellt medlem år 2003. URHEA erhöll som en av de första idrottsakademierna i Finland rätt att använda de olympiska ringarna i sin marknadsföring då akademin våren 2008 godkändes i kvalitetsauditeringen.

URHEA

 

Flexibel studiegång

Elitidrottande studenter på Arcada får hjälp med att flexibelt kombinera studier med idrottskarriären genom bl.a. personlig studievägledning, där tränarna kopplas in för att på bästa möjliga sätt kunna göra studiegången flexibel och smidig. Arcada erbjuder även träningsfaciliteter i eller i närheten av högskolan (ex. yrkeshögskolans eget gym och terapibassäng).

Som elitidrottare ansöker man om medlemskap i URHEA och får därigenom tillgång till det stöd akademin erbjuder. 

Läs mer om URHEA på www.urhea.fi