Menu

Navigation

Samarbete

Samarbete och partnerskap grunden till kunskapsutbyte

Vi på yrkeshögskolan Arcada tror och satsar på samarbete med näringsliv och samhälle. Delaktighet i akademiska nätverk, kunskapsutbyten med över 90 universitet och högskolor världen över, ett brett kontaktnät inom näringsliv och samhälle samt en aktiv forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ligger till grund för vår ständigt aktuella expertis. Forskning som bedrivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor garanterar angelägna resultat och att högskolans kompetenser kommer omvärlden till nytta.

Att våra studenter redan under sin studietid får till följd av täta arbetslivskontakter ovärderlig arbetslivserfarenhet genom praktik-, trainee- och projektsamarbeten är en nyckel till deras studieframgång och att de lämnar högskolan som eftertraktade proffs. Vi erbjuder också olika former av fortbildning – livslångt lärande är en ledstjärna för vår högskola.

De mångsidiga samarbetsformerna gynnar såväl yrkeshögskolan och studenterna som näringsliv och samhälle. Fördelarna är många. Samarbetet fungerar också som inspirationskälla till utveckling av verksamheten. Alumnerna är en viktig länk mellan högskolan och omvärlden och Arcada strävar efter att fördjupa alumnrelationerna och utöka samarbetsmöjligheterna.

Arcadas högskoleutrymmen har genom åren också blivit bekant för många externa besökare, eftersom det på Arcada ordnas årligen ett stort antal externa evenemang av olika slag. Yrkeshögskolans utrymmen lämpar sig för såväl konferenser, mässor, möten, fester som motionsverksamhet och filmvisningar.