Menu

Navigation

Trainee-samarbete

Traineeprogram - ömsesidigt kompetensutbyte

Arcada erbjuder företag och organisationer möjligheten att engagera yrkeshögskolans studenter i traineeprogram. Genom att studenterna gör sin praktik, genomför olika projekt och eventuellt skriver sina examensarbeten för företagets eller organisationens räkning, skapas en kontinuerlig samverkan redan under studietiden. Arbetsuppgifterna anpassas i takt med att studierna framskrider och studenternas kompetenser växer. Syftet är att ge en grundlig insyn i en branschorganisation och dess olika verksamhetsområden, att ge en möjlighet att växa in i branschen och från organisationens sida att skapa en naturlig kontakt till potentiella arbetstagare.

Vill du veta mer? Kontakta gärna de de examensansvariga för Arcadas utbildningar.