Menu

Navigation

Praktikanter

I alla våra utbildningsprogram ingår period på minst 30 studiepoäng. Praktiken består oftast av en allmän och en fördjupad del. Genom att erbjuda arbetspraktik har du möjlighet att närmare bekanta dig med en potentiell medarbetare. Du kan även ta vara på chansen och lära praktikanten det som önskas av er framtida medarbetare.

Praktikanten kan anställas som t.ex.:

  • vikarie under semestertider
  • till projektuppdrag eller
  • till tidsbundna arbetsavtal.

Praktikanten kan under sin praktik komma med nya idéer och synvinklar. Då du i framtiden behöver förstärkning till din organisation, har du i en praktikant en person som redan har bekantat sig med din organisation och dina system.

Vi erbjuder gratis Arcadas virtuella anslagstavla Job Board för annonsering av praktikplatser, lägg gärna in en annons där.

Dina samarbetsparter i praktikärenden är utbildningarnas examensansvariga, som vid behov ger dig tilläggsinformation om praktikrutinerna. Du hittar de examensansvarigas kontakuppgifter under sidan Rekryteringstjänster.