Menu

Navigation

Examensarbeten

Då du samarbetar med Arcada inom ramen för examensarbete, får du en möjlighet att gynna utvecklingen av din organisation och bekanta dig med praktisk yrkeskunnig arbetskraft.

Genom att beställa ett examensarbete kan du få:

  • ny kunskap, nya idéer, en utomståendes perspektiv
  • förslag på problemlösning
  • kontakter till högskolevärlden
  • möjlighet att bekanta dig med en potentiell ny medarbetare
  • en ivrig och motiverad projektarbetare.

Erbjudande om examensarbeten kan göras året runt. Erbjudandena är tillgängliga för alla studenter via Job Board. Kontakta gärna de examensansvariga vid Arcada .