Menu

Navigation

Prioritetsområden

Högskolans vägval

Vi fokuserar på hållbar utveckling, tvärvetenskaplighet och principen om öppen innovation. Dessa tre infallsvinklar på kunskapsutveckling och -produktion tillämpas på Arcadas fyra prioriterade forskningsområden:
 
  • Hälsofrämjande, patientsäkerhet och smarta digitala lösningar
  • Funktionella material, materialåtervinning samt materialtekniska lösningar inom energi- och vårdsektorn
  • Informationsanalys, riskmanagement och stora datamängder
  • Storytelling och kommmunikation

Institutionen för hälsa och välfärd bär huvudansvar för att utveckla prioritetsområdet hälsofrämjande, patientsäkerhet och smarta digitala lösningar och institutionen för energi- och materialteknologi ansvarar för utvecklingen för prioritetsområdet funktionella material, materialåtervinning samt materialtekniska lösningar inom energi- och vårdsektorn. Informationsanalys, riskmanagement och stora datamängder är kärnkompetenser på Arcadas institution ekonomi och affärsanalys
Institutionen för kultur och kommunikation fokuserar på storytelling och kommunikation.