Menu

Navigation

Elina är ute efter ett nytt grepp och nya lösningar

Elina Sagne-Ollikainen

Elina Sagne-Ollikainen blev färdig fysioterapeut från Arcada 2005. Sedan dess har hon hunnit med allt från att jobba på hälsocentral och sjukhus till att hålla kurser, leda gymnastikgrupper och fungera som vandringsguide och massör för turister i Karibien. Elinas intresse för servicebranschen, människor och resor ledde henne att för något år sedan utbilda sig till flygvärdinna. Vid sidan om flygvärdinnejobbet jobbade hon deltid som projektarbetare på Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV) och år 2008 började hon som heltidsanställd kursplanerare där.

Ett mångsidigt jobb som kräver nytänkande

Som kursplanerare på FDUV ordnar Elina anpassningskurser, seminarier och utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller andra inlärningssvårigheter och deras familjer, för utbildningsväsendet och för anställda inom social- och hälsovården. Elina håller också en del av kurserna själv. Arbetsbilden är alltså rätt bred. – Förutom administration handlar det om att aktivt vara i kontakt med och jobba med människor. Det gäller att hänga med i tidens anda och hitta nya lösningar för nya behov. Dagens familj behöver till exempel inte vara den traditionella kärnfamilj vi kanske är vana vid, förklarar Elina.

En grundutbildning av hög kvalitet

Då det var dags att välja en utbildning kändes fysioterapi som ett naturligt val för Elina, som sysslade med idrott. Hon hade själv fått fysioterapi, så hon hade en uppfattning om vad det handlade om. Och sina studier på Arcada är hon nöjd med. – Under studietiden åkte jag utomlands på utbyte i två repriser. Under den tiden märkte jag att utbildningen på Arcada håller en hög nivå. Examen i fysioterapi avläggs i många länder vid universitet, men det garanterar inte en högre kvalitet på undervisningen, funderar hon.  – Men det är klart att utbildningen i fysioterapi på Arcada är en grundutbildning. Allt kan man inte fördjupa sig i under en tre och ett halvtårig utbildning. Övergången till arbetslivet kändes tuff och tröskeln att be om handledning och hjälp kändes hög. Det kändes som om man borde kunna så mycket då man utbildats till sakkunnig i fysioterapi, säger Elina.

Hösten 2010 inledde hon sina studier för en högre yrkeshögskoleexamen i rehabilitering från Arcada. Med en masterexamen är hon ute efter bredare arbetsmöjligheter i framtiden, men också stöd i sitt nuvarande jobb. Hon har uppskattat tillfället att få utbyta tankar med andra personer i arbetslivet med en liknande bakgrund och just nu är det särskilt det arbetslivsförankrade masterarbetet hon ser hon fram emot.