Menu

Navigation

Hälsovården ger valmöjligheter

Anu Grönlund

Anu Grönlund blev färdig hälsovårdare från Arcada år 2003. Sedan examen har hon jobbat på Leschehemmet i Eira i Helsingfors, med undantag för två år av mammaledighet. Arbetsplatsen kom hon i kontakt med redan under studietiden. På Leschehemmet, som är ett äldreboende för personer i relativt gott skick, jobbar Anu som ansvarig sjukskötare. Det betyder att hon har hand om medicinutdelning och apoteksbeställningar, hon samarbetar med husläkaren, gör arbetslistor, och vikarierar föreståndaren då det behövs. Just nu står hon dock inför en stor förändring. Hon skall byta jobb och lämna Leschehemmet för att bli biträdande avdelningsskötare på Dals sjukhus.

Arbetslivet lär

Anu har trivts bra med sitt jobb och med åldringarna på Leschehemmet så man kan undra varför hon byter bort det lilla, flexibla och privata till en stor kommunal arbetsplats. Men Anu känner att det är dags att vidga sina vyer och utvecklas i arbetet. Hon ser också fördelar med att jobba på en större enhet.
– Det har varit skönt att jobba på en liten enhet, men samtidigt betyder litenheten att arbetsbilden kan bli litet oklar. Jag tror förmansrollen blir tydligare definierad på en stor, kommunal arbetsplats, funderar Anu.

Anu tycker att hennes examen från Arcada gav en god grund för arbetslivet, men poängterar att det trots allt är i arbetslivet man lär sig det mesta av det konkreta jobbet.
– Arcadahuset är en bra och inspirerande studiemiljö. Arcada har tvärfackligt samarbete i praktiken, det är inte bara tomma ord, tycker Anu.
Det allra mest givande med vårdbranschen enligt Anu är det djup och den förståelse som du får.
– Man tar hand om sina patienter ur ett helhetsmässigt perspektiv. Som hälsovårdare fokuserar man inte på sjukdomen eller problemet utan på det friska. Det känns bra då man kan hjälpa patienten att se sin egen hälsa och sina egna resurser, tycker hon. 

Masterprogram ger stöd i jobbet

År 2008 återupptog Anu studierna på Arcada för att få en masterexamen i hälsofrämjande som stöd i sitt jobb. Det har hon inte ångrat.
– Masterprogrammet har varit väldigt bra, med intressant och aktuellt innehåll. Det är en väluppbyggd helhet med bra föreläsare och vettiga, verklighetsförankrade uppgifter. Ett stort plus ger jag också för flexibiliteten i studierna. Jag kunde till och med ha min lilla dotter med på föreläsningarna när det behövdes, säger Anu.

Hon uppskattar också att masterarbetet kan förankras i studierna eller arbetslivet på ett väldigt konkret sätt. Själv planerar hon att fokusera på ledarskapets betydelse för vårdarens hälsa, och att göra sitt slutarbete inom ramen för Arcadas samarbete med Esbo hälsostation. Bland framtidsdrömmarna finns ännu pedagogikstudier för lärarbehörighet - för att öppna ännu flera dörrar.