Menu

Navigation

”Du lär dig att använda både händer och huvud”

Petri Kitula

Om jag skulle rekommendera högre YH-studier? Absolut, säger OMT-fysioterapeut Petri Kitula. Visst krävs det lite arbete, men det lönar sig! Du får möjligheten att utveckla både dig själv och ditt yrkeskunnande, samtidigt som dörrarna öppnas för att fortsätta inom det akademiska eller att söka nya jobb.

– Jag känner att jag nu på ett annat sätt kritiskt kan granska nya forskningsrön och tillämpa dem i mitt arbete, säger OMT-fysioterapeut och andraårsstudent Petri Kitula. 
Det har inte gått mer än några veckor sedan Petri med kollega flyttade in i nya lokaler i WSOY-huset i Borgå. Det är bråda dagar. Arbetet vid hans företag Fysioterapia-OMT Porvoo sköter han i kombination med att skriva sitt masterarbete för Arcadas högre yrkeshögskoleutbildning i rehabilitering.
– Inom min bransch är det vanligt att man vidareutbildar sig, men det handlar ofta om kortkurser som tar upp specifika nya behandlingsmetoder eller träningstrender som kommer och går. Att jag valde att läsa till en masterexamen var för att jag ville ta del av en större helhet där jag på allvar får chansen att utvecklas i mitt arbete och bli mer självständig i det jag gör. Det har varit två mycket givande år och jag känner att jag på ett annat sätt kritiskt kan granska nya forskningsrön och tillämpa dem i mitt arbete.

Akademiska ambitioner

I Petris grupp samlas allt från fysio- och ergoterapeuter till sjukskötare och socionomer. Erfarenheter utbyts och olika perspektiv på rehabilitering behandlas.
– Många kurser läser vi tillsammans och visst är det givande att få ta del av hur andra yrkesgrupper resonerar kring rehabilitering. Samtidigt har du möjlighet och får stöd att specialisera dig inom just det område du själv brinner för.
Orsakerna till varför hans medstudenter letat sig till utbildningen varierar.
– För många handlar det om att få behörighet att söka nya jobb och ta sig an större ansvar. Jag trivs däremot jättebra som egenföretagare och att vara min egen herre, så i mitt fall handlar det snarare om att jag vill utvecklas i min yrkesroll och att gå vidare inom det akademiska.
Petri har satt en tumregel för sig själv – att aldrig låta det gå mer än tre år åt gången innan han återvänder till skolbänken. Efter hans bachelorexamen som fysioterapeut har han även läst specialiseringsstudier inom ortopedisk manuell terapi. Och tankarna kretsar redan kring vad som väntar efter de högre yrkeshögskolestudierna.
– Många vet inte att man kan gå vidare och doktorera efter en masterexamen, och det är något jag är mycket intresserad av på sikt.

Givande gästföreläsningar

Utöver de nätbaserade självständiga studierna samlas Petris grupp i Arcadahuset för ca två närstudiedagar i månaden.
– Många av de som undervisar på Arcada har doktorerat och håller själva på med forskning. Det märks tydligt i undervisningen och de har gedigen erfarenhet att luta sig mot. Jag uppskattar också alla de gästföreläsningar med branschexperter vi fått ta del av, från t.ex. Sverige och Helsingfors Universitet.
Petri sticker inte under stolen med att tempot kan vara högt, och att man ska vara medveten om att masterstudierna inte är något man gör med vänsterhanden.
– Med familj och ett företag att sköta var studier på heltid aldrig riktigt ett alternativ för mig och därför passade masterstudier helt perfekt. Och vad gäller arbetsinsatsen så handlar det ju som alltid om en prioriteringsfråga. Sätter du dig i soffan och ser två hockeymatcher i rad på kvällen, eller gör du något som på riktigt kan vara till gagn för din karriär?

Oktober 2014