Menu

Navigation

”Hälsofrämjande är ett område på frammarsch”

Vivi Salonen

– Det handlar om att vilja utveckla sig själv, skapa nya möjligheter och inte stå på stället, säger ergoterapeut Vivi Salonen. Hon läser första året på utbildningen inom hälsofrämjande och ser fram emot nya kompetenser och de dörrar en högre YH-examen öppnar för framtiden.

– Lite ironiskt är det nog, med tanke på att jag svor att jag aldrig skulle studera igen efter att jag tog min bachelorexamen, säger Vivi med ett skratt. Men snart kände jag att jag behövde en ny utmaning och det lockade att bredda möjligheterna i arbetslivet.
Vivi kombinerar studierna med sitt arbete vid Orton Oy, som ägs av Invalidstiftelsen. I ett team på 15 ergoterapeuter behandlar hon klienter som har sina rehabiliteringar betalda av FPA.
– Det är både väldigt krävande och väldigt givande. Det handlar inte bara om klienter med ryggont, utan om alla sorters besvär.
Vivi tog sin examen till ergoterapeut vid Arcada år 2009 och sökte till utbildningen inom hälsofrämjande så fort hon hade den arbetslivserfarenhet inom sin egen bransch som krävs.
– Hälsofrämjande är ett väldigt intressant område. Vi måste inse att sjukvården inte kan vänta tills människor redan mår dåligt. Förebyggande vårdarbete handlar dels om vad som är bra för klienterna och dels om en ekonomisk inbesparing för samhället, så det är inte så märkligt att det är ett område som är på frammarsch i Finland.
Utbildningen på Arcada förbereder dig för att jobba med både individer och på en samhällsnivå.
– Om vi ska försöka sammanfatta hälsofrämjande arbete så går det långt ut på att uppmuntra människor att ta ansvar för sitt eget välmående och sin hälsa.

Tydlig koppling till arbetslivet

Utöver sitt fokus på hälsofrämjande behandlar utbildningen teman som t.ex. ledarskap och utvecklingsarbete.
– Jag hör till dem som är nöjd med min arbetsplats och har inga direkta planer på att röra på mig den närmaste tiden. Men samtidigt vet jag att jag kanske inte vill syssla med terapiarbete hela min karriär, och jag ser masterstudierna som ett sätt att bredda min kompetens. Ju mer jag studerar desto mer har intresset för utvecklingsarbete ökat och jag skulle också kunna tänka mig en framtid inom föreningsverksamhet. Men först vill jag skaffa mig mer erfarenhet.
Valet att satsa på just högre YH-studier är inte ett val hon ångrar.
– Ser du till arbetsmarknaden är det tydligt att en masterexamen ger dig en ny tyngd och i dag är det många tjänster som kräver en högre utbildning. Att valet föll på masterstudier, snarare än magisterstudier på ett universitet, var för att utbildningen är praktiskt inriktad och har en så tydlig koppling till arbetslivet. En magisterexamen kan kännas ganska flummig. Hur översätter du den i praktiken? Masterstudier knyter på ett annat sätt an till det verkliga arbetslivet.

Låg tröskel att läsa vidare

”Bra feelis” och ”som att komma hem” är två uttryck som snart kommer på tal när Vivi beskriver hur det var att återvända till högskolan efter några år i arbetslivet.
– Klart det kändes tryggt att redan sedan tidigare veta att lärarna och undervisningen håller hög kvalitet. Arcada har också gjort det enkelt att läsa vidare. Tröskeln är låg då du kan studera vid sidan om jobbet och förhoppningsvis även kombinera vissa uppgifter med utvecklingsarbete på arbetsplatsen. Visst ser livssituationen annorlunda ut nu än under bachelorstudierna och livet är fullt av så mycket mer som upptar ens tid. Men visst går det att få timmarna att räcka till. Det handlar om att prioritera vad man på riktigt tycker är viktigt.

Oktober 2014