Menu

Navigation

”Nya kompetenser och möjligheter”

Lotta Carlsson

När du ber fysioterapeut Lotta Carlsson kort sammanfatta sina masterstudier inom rehabilitering på Arcada kommer svaret snabbt: – Jag får stöd att utveckla både mig själv och mitt arbete! Jag skulle rekommendera det för alla. Självklart försöker du hela tiden läsa dig till mer kunskap inom ditt område på egen hand, men nu kände jag att det var dags att vidareutbilda mig och få nya kompetenser, idéer och infallsvinklar.

Sedan fem år tillbaka jobbar Lotta som fysioterapeut vid Helsingfors Diakonianstalts rehabiliteringscenter för torterade. Systematiseringen av stödet till flyktingar som utsatts för tortyr är fortfarande i sin linda i Finland, vilket skapar speciella arbetsförutsättningar.
– Delvis handlar det om praktisk fysioterapi, berättar hon. Men eftersom jag i stort sett är den enda i landet som gör det jag gör, så kretsar det även mycket kring undersöknings- och utvecklingsuppgifter. Vi har inte möjlighet att vårda alla som skulle behöva det här och behovet är stort av mer forskning och utvecklingsarbete. Därför känns det bra att masterstudierna så tydligt kopplar samman det praktiska med det teoretiska.
Tanken på att vidareutbilda sig och en högre yrkeshögskoleexamen föddes redan när Lotta tog sin fysioterapiexamen för tio år sedan. Hon är nu inne på andra året av sina masterstudier.
– Min arbetsplats är helt med på noterna och jag kommer t.ex. att kunna skriva masterarbetet för deras räkning. Visst får du planera väl för att få tiden att räcka till för arbete, familj och studier, men när det är så intressanta och konkreta saker som behandlas är det lätt att hålla ångan uppe. Lärarna har en enorm erfarenhet och du får hjälp och stöd att ta dig an frågor som du i arbetslivet kämpar med att få svar på. Det är också en stor skillnad att studera på master- jämfört med bachelornivå. Du vet själv så väl vad det är du vill och behöver lära dig, vilket ger en extra motivation.

Lotta ser en masterexamen som en investering för framtiden.
– Behovet av högutbildade i vården är över lag stort. Inom mitt område går vi åt det hållet att servicen måste systematiseras och bli en del av den allmänna hälsovården. Då kommer det att finnas massor med jobb. Ifall jag en dag går till ett kommunalt arbete har jag en ledarskapskompetens i bakfickan och kan söka direkt till chefspositioner.
Utöver breddade och fördjupade kompetenser i sig ger vidareutbildningen också tydliga signaler till en arbetsgivare.
– Det visar att du vill förkovra dig och utveckla både dig själv och ditt arbete. Förhoppningsvis leder det också till lite mer i lönekuvertet, vi får se, säger Lotta och ler.