Menu

Navigation

Spindeln i kulturnätet

Mikko Iranshahi

– Det är en fantastisk känsla att vara del av ett projekt som börjar med några anteckningar på en pappersbit och som i slutändan har vuxit till att dra tusentals åskådare, säger Mikko Iranshahi. Som kulturproducent är hans roll att vara drivkraften och organisatören som ser till att produktioner och evenemang går från tanke till succé.

– Kulturproducent? När jag berättar för folk vad jag studerar så ser de allra flesta ut som frågetecken, berättar sista års-studenten Mikko.
Det korta svaret är att du hittar dem inom mängder av olika kultursammanhang, t.ex. teater, film, musik, vid utställningar, festivaler och evenemang av alla de slag. Producenter behövs överallt. Det är de som håller i trådarna och som ser till att alla som jobbar inom en produktion är inne på rätt spår. De är kreativa allt-i-allon samtidigt som de är organisatörer. 
– I ett land som USA är producenter en självklar del av kultur- och nöjesindustrin och där finns det ingen som inte vet vad de gör. Faktum är att vi spelar precis samma centrala roll inom konst- och kulturlivet här på hemmaplan, men kanske lite mer i skymundan.

Hellre säga till än tillsagd

Det var tio år sedan Mikko flyttade från Uppsala till Helsingfors tillsammans med sin finländska mamma. Att han ville jobba inom kulturbranschen stod klart strax därefter. Han påbörjade sina högskolestudier för tre år sedan efter att först ha läst till medieassistent på Yrkesinstitutet Prakticum.   
– Jag är jättetacksam över allt jag lärde mig där, men så fort jag blev klar kände jag att jag nog snarare vill vara den som säger till folk vad de ska göra än den som blir tillsagd, säger han och ler.
Arbetet som kulturproducent varierar beroende på situationen och hur du själv är som person. Vissa gånger handlar det om att koordinera och nätverka, andra gånger om att själv kavla upp de kreativa ärmarna.
– Personligen älskar jag att vara så delaktig i det praktiska som möjligt, säger Mikko. Den senaste teaterproduktionen jag jobbade med hade jag så många titlar att papperet inte räckte till. 

Givande utmaningar

Teaterproduktionen Mikko talar om var en del av hans senaste praktikperiod. Han beskriver det som bland det mest lärorika han någonsin varit med om – tack vare allt som gick rätt, men inte minst tack vare allt som gick fel.
– Vi läser mycket teori och visst är det viktigt. Men för att verkligen utvecklas krävs det att du ger dig ut på fältet. Och om det är något tips jag vill skicka med till blivande kulturproducenter så är det kanske just att sluta stressa över att få så bra praktikplatser som möjligt. Visst är det fint och trevligt när allting går som på räls, men det är absolut inte då du lär dig som mest. Det går inte att jämföra med vilka erfarenheter du samlar på dig när allting spårar ur.