Monica Löv

Amanuens

Pedagogie magister

Telefonnummer:0294 282 568

Som amanuens stöder jag alla studenter på Institutionen för kultur och media under hela studiegången.

Mina huvudsakliga ansvarsområden är:
- Handledning av studenter
- Utarbetning av individuella studieplaner
- Utbildningsplanering
- Kvalitetsarbete
- Stöda den undervisande personalen

Pedagogiska rådets medlem och sekreterare
Kvalitetsrådets medlem