Yvonne Engblom

Studiekoordinator

Politices magister

0294 282 842

Jag administrerar bland annat studierätter, tillgodoräkning, läsårsavgifter, betygsanhållan, betygsskrivning, rabattintyg samt intyg för studerande och alumner.

All dokumentation från Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut har flyttats till Riksarkivet.

Frågor? Vänligen kontakta Studieärenden via studiearenden@arcada.fi