Mikael Wacklin

Marknadsföringschef

Tradenom / BBA / Tradenomi

0294 282 484

Till mina huvudsakliga ansvarsområden hör att utveckla och värna om Arcadas varumärke och se till att vi är en attraktiv högskola som lockar allt fler studenter. Tillsammans med vårt team tar jag fram marknadsföringsplaner och -åtgärder med mål om att uppnå Arcadas strategiska målsättningar.

Mikael Wacklin