Camilla Wikström-Grotell

Direktör för akademisk partnerskap

Fysioterapeut

Telefonnummer:0294 282 699

Direktör akademiskt partnerskap, Fysioterapeut, Lärare i hälsovård,
Doktor i hälsovetenskap
Hälsofrämjande, hälsoteknologi, socialt deltagande för utsatta målgrupper samt evidensbaserad praktik och fysioterapi är Camilla Wikström-Grotells undervisnings- och forskningsområden. Wikström-Grotells speciella intressen är koncept- och teoriutveckling inom fysioterapi samt projektledning. Hon har deltagit i ett antal internationella forskargrupper inom områdena hälsa och välfärd med fokus på serviceutveckling och inom pedagogik för högre utbildning.

Wikström-Grotell har utvecklat aktiva, innovativa och digitala inlärningsmiljöer som stöder självstyrt lärande. Hennes pågående projektplaner fokuserar på den nordiska välfärdsmodellen i ett brett samhällsperspektiv och med ett särskilt intresse för utsatta målgrupper som äldre, ungdomar och familjer samt invandrare som riskerar marginalisering. Det övergripande närmelsesättet är transdisciplinärt samarbete digitala tjänster inom utbildning, social- och hälsovård. Som författare eller medförfattare har Wikström-Grotell publikationer inom fysioterapi och hälsovetenskap i internationella vetenskapliga och professionella tidskrifter. Inom pedagogiken för högre utbildning har hon deltagit både i vetenskapliga artiklar, som bokförfattare och i ett antal rapporter och arbetsdokument.

PUBLIKATIONER I URVAL
Nathalie Hyde-Clark (Ed.) & Camilla Wikström-Grotell (Ed.) Internationalisation and Higher Education: A Strategic Perspective. Arcada Publication 1 (2019).

Thomas Nilsson, Silvana Naredi, Camilla Wikström-Grotell, Peter Panduro & Hannie Lundgren. Yttrande över kvalitetssäkringsarbetet vid Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola. (2019).

Jonas Tana; Camilla Wikström-Grotell. The digital revolution of social and health care – is education on track regarding big data? Hälso- och välfärdsbloggen. Arcada 14 maj (2018).

Camilla Wikström-Grotell. Social- och hälsovårdsreformen – hur förändras vården och utbildningen? Hälso- och välfärdsbloggen. Arcada 15 maj (2018).

Nathalie Hyde-Clarke (Ed.); Camilla Wikström-Grotell (red.). A Culture of Sustainability and Innovation in Professional Higher Education. Arcada Publikation 1. (2017).

Camilla Wikström-Grotell, Leena Noronen& Raija Lenné. Physiotherapy as an academic discipline- from the perspective of Nordic doctoral dissertations. European Journal of Physiotherapy. (Published online: 08 Sep 2017).

Camilla Wikström-Grotell. Liike arvona, merkityksenä ja tunteena fysioterapiatraditiossa. Fysioterapia 3 (2017).

Kerstin Frondén & Camilla Wikström-Grotell. Miten onnistuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon fysioterapian integrointi? Fysioterapia 1 (2017).

Jyrki Kettunen, Ira Jeglinsky-Kankainen, Anne Kärki, Camilla Wikström-Grotell. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä. Arcada Working Papers 1 (2016): 6-15.

Carina Kiukas & Camilla Wikström-Grotell. Självstyrt lärande och blandade lärmiljöer i en digital professionshögskoleutbildning : möjligheter och utmaningar för lärare och studenter. Arcada Publikation 1 (2016): 7-13.

Gun-Britt Lejonqvist, Åsa Rosengren, Camilla Wikström-Grotell Evidens som grund för tjänsteutveckling inom social- och hälsovård. Arcada Working Papers 1 (2016): 6-15.

Ellinor Silius-Ahonen, Christa Tigerstedt och Camilla Wikström-Grotell. Kollektivt lärande och självstyrda lärprocesser. I: Pedagogik för högskolelärare / Thomas Hansson, redaktör. - 978-91-7844-937-8. - Möklinta : Gidlunds förlag (2016,):125-149.

Camilla Wikström-Grotell. Rörelse som värde, mening och känsla - mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi. Akademisk avhandling. Vasa : Åbo Akademi, (2016).

Ellinor Silius-Ahonen, Åsa Rosengren, Camilla Wikström-Grotell: Grupphandledning av arbetslivsförankrade masterarbeten: nyckelaspekter i lärarskapet. Arcada Working papers, 2342-3064; (2015): 7.

Camilla Wikström-Grotell: Från det traditionella klassrummet till InnoPlace: om sambandet mellan rum och lärande inom professionsutbildningen. Arcada Working papers, 2342-3064. - 978-952-5260-65-6. – (2015): 5, s. 75-83.

Heidi Anttila, Anne Kärki, Camilla Wikström-Grotell, Jyrki Kettunen: Käsikirja sosiaali- ja terveyspalveluiden käytäntöjen kehittämiseen, käyttöönottoon ja arviointiin tutkimusnäytön pohjalta. Arcada Working papers, 2342-3064; (2015): 3.

Jyrki Kettunen, Ira Jeglinsky-Kankainen, Anne Kärki, Camilla Wikström-Grotell: ”Vaikuttavat tavat” tavaksi sosiaali- ja terveysalalle. AMK-lehti / UAS journal. - Helsinki: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene. - 1799-6848. – (2015): 4.

Pirkko Kouri, Sirkka-Liisa Halimaa, Hilkka Lassila, Arto Toppinen, Anja Henner, Kaisa Koivisto, Tiina Gallen, Kirsi Koivunen, Pia Ahonen, Osmo Eerola, Åsa Rosengren, Jukka Piippo, Camilla Wikström-Grotell: Työelämä muuttuu: muuttuuko opettajuus. YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi. - Hämeenlinna: Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu. - 978-951-784-750-5. 5 1799-4231. – (2015): s. 69.

Ira Jeglinsky, Jyrki Kettunen, Camilla Wikström-Grotell. Hyvät fysioterapiakäytännöt ja vaikuttavat tavat: ammattikorkeakoulujen VATA-hanke. Fysioterapia. - Helsinki: Suomen lääkintävoimistelijaliitto. - 0789-5232. - 61 (2014): 3, s. 28-31.