Terese Sjölund

Lektor i vård

040 482 82 73

Arbetar som lektor i vård, speciellt inom Nursing programmet.
Sjukskötare YH, HvM